June 27, 2018

Ethiopia: መሃሙድ አህመድ ዶ/ር አብይን እና...

Ethiopia: መሃሙድ አህመድ ዶ/ር አብይን እና የኤርትራን ልኡካንን ያስለቀሰበት ቪድዮ | በርካታ አርቲስቶች ያለቀሱበት “ሰላም” መዝሙር

June 30, 2018

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 4

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ
4
ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ፣ ሓርነታ ክረጋገጽ ኣይክእልን ኢዩ(1)፣፣

ብኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ
1- ምጭጫሕ ፖለቲካዊያን ውድባት

መንሱር፣ ቆላሕታ ወለዱን ምሉእ ሓልዮት ስድራ-ቤቱን እናወነነ መጽአ፣፣ ወይዘሮ ሙሉክ ዓብዱልቃድር ኣብ ወዲ-ወዳ መንሱር ዝነበረ ፍቕርን ናብዮትን፣ ዝኾነ ሰብ እንተላይ ኢድሪስን ፋጥማን፣ ክሻረኹዋ ፍቓደኛ ኣይነበረትን፣፣ ወትሩ ወጋሕታ ሰዓት ሓሙሽተን ፈረቓን ካብ ድቃሳ ተንሲኣ፣ ተቐላጢፋ ነታ ንመንሱር ዝተሓዝአት በጊዕ ሓሊባ፣ ከይኣፍቀደት ናብ መደቀሲ ኢድሪስ ተምርሕ፣፣ ንመንሱር ካብ ሑቕፊ ወላዲቱ መንዚዓ፣ ሰብነቱ ሓጺባ፣ ነታ ጸባ በጊዕ ዝመልአት ቶፈት (1) ተቕርበሉ፣፣ መንሱር ነቲ ጸባ ወዲኡ፣ ነታ ቶፈት ናብ ባይታ ምስ ዝስንድዋ፣ ወይዘሮ ሙሉክ ከም ዝጸገበ ስለ ትርዳእ፣ ቅሩብ ኣጻዊታን ኣስሒቓን፣ ናብ ወላዲቱ ትመልሶ፣፣ ኢድሪስ ካብ ድቃሱ ክሳብ ዝበራበር፣ ምድሪ-ቤት ትኹስትርን ዓታሩ ማይ ትመልእን፣፣ ካብ’ቲ እዋን’ቲ ጀሚራ ድማ ክሳብ ምሸት ማለት፣ ኢድሪስ ካብ ስራሕ ዝምለስ ንመንሱር ከይተፈለየቶ ትውዕል፣፣ as PDF

June 23, 2018

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 3

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ
3
እንግሊዝ ዝኣተዎ ገዛ ካብ ምምቕቓል ኣይድሕንን (1)

1- ጥልመት መብጸዓ መግዛእቲ እንግሊዝ
ኣብ 10 ሰነ 1940፣ ፋሽሽታዊት ኢጣልያ ኲናት ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳን ሶቭየት-ሕብረትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ድሕሪ ምእዋጃ፣ ንጽባሒቱ ከም ግብረ-መልሲ፣ ነፈርቲ ኵናት ብሪጣንያን ንኣስመራ ደብደባ። ድሕሪ ሽድሽተ ኣዋርሕ ድማ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ጀነራል ዊልያም ፕላት ኣብ ከባቢ ከሰላ ዓሪዱ ((Picture))ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኣተወ፣፣ ኣብ19 ጥሪ 1941 ንሰብደራትን (1) ካልእ ከባቢታትን ክቆጻጸር ከኣለ፣፣ ኣብ ከባቢ ከረን ኣብ ጥንቁላሓስ፣ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ኢጣልያን ብሱዳናውያንን ህንዳውያንን ዝተጠናኸረ ሰራዊት ብሪጣንያ ንኣርብዓ መዓልታት ደማዊ ኲናት ተኻየደ፣፣ ኣብ26…. as PDF

June 16, 2018

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 2 ቀዳማይ ምዕራፍ፣ ጥልያን...

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ
2
ቀዳማይ ምዕራፍ፣
ጥልያን ቤት ዓሊ(1)

ብኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ

1- መንነትን ኣገዳስነትን ምድረ-ባሕሪ
ኣብ መፈለምታ ናይ 19 ክፍለ ዘመን፣ እተን ሓንሳብ ብሽም ምድረ-ባሕሪ፣ ሓንሳብ ድማ ብዝተፈላለየ ኣስማት ዝፍለጣ ዝነበራ ከባቢታት (ኤርትራ)፣ ኣብ ትሕቲ መግዛ- እቲ ጥልያን ብምእታወን፣ ኣብ ሓደ ውሁድ ፖለቲካውን ጂኦግራፍያውን መንነት (Identity) ብምትእስሳረንን ምጽንባረንን፣ ሓንቲ ፖለቲካዊ ተፈላጥነት ዝረኸበት፣ ብሽም ኤርትራ እትፍለጥ ሃገር ቆመት፣፣ ህላወ መግዛእቲ ኢጣልያ ብወገኑ ኣብ ምዕባ- ሌን ድልዳሌን’ዛ ውልዶ ሃገር ዓብን ኣገዳስን ተራ ተጻወተ፣፣ ካብ ጥንቲ፣ እዛ ብምኽንያት ጆኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኣ ስሕበት ዝረኸበት ውልዶ ኤርትራ፣ ናይ ብዙሓት ኣህዛብ መሰጋገሪ ብምንባራ’ውን፣ ኣብ ከርሳ፣ ኣብ ገማግም ሩባታት ጋሸን ሰቲትን ዝሰፈሩ ኒላውያን፣ ካብ ሰሜን ሱዳን ዝመጽኡን ኣብ ሩባ… as PDF

June 9, 2018

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ ቀዳማይ ክፋል ህርፋን 1

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ
ቀዳማይ ክፋል
ህርፋን
1

ብኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ

መቅድም
ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽና ዕሙቕ ዝበለ መረዳእታ ምስ ዝህልወና፣ ህሉው ኩነታትና ንምርዳእን ምግንዛብን ኣይክጽግመናን’ዩ። መንፈስና’ውን ብእኡ መንጽር ይሕደስን ይበራበርን’ዩ። ምኽንያቱ፣ ብጽሑፍ ዝተሰነየ ታሪኽ ዘለዎ ህዝቢ፣ ምሉእነትን ንሕናነትን ኣብ ውሽጡ፣ ማዕርነትን መን ካብ መን ዝብል ቅዱስ ውድድርን ድማ፣ ምስ ካልኦት ስለዘሕድረሉ፣ እዛ “ህርፋን” ብዝብል ስም ዝተደርሰት መጽሓፍ ሰሪታትሉ ዘላ ባይታ ድማ እዚ ዝተጠቕሰ’ዩ።ሓደ ጽሑፍ፣ ታሪኽን ልቢ ወለድን ዘወሃሃደ ምስ ዝኸውን፣ ንሂወት እናስተማቐርና ብዘይሰልኪ መገዲ ንኸነንብባ ይሕግዘና’ዩ። ኣብቲ ቀዳሞት ዝሓለፍዎ ታሪኻዊ ህይወት እናሓንበስና ድማ፣ ኣብ ስግኣቶምን ተስፍኦምን፣ ጭንቀታቶምን ራህወኦምን ኣቲና ምስኣቶም ንጎዓዝ። ካብ ዝሓለፍዎ ተመኩሮ፣ ነቲ ኣወንታ ክንዕቅቦን ከነወቕቦን ሓላፍነት የሰክመና። እቲ ጌጋታት ድማ፣ ንኽንመሃረሉን ንኸይድገም ንኽንቃለሰሉን መወከሲ ይኾነና። እዛ ብኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ ዝተደርሰት መጽሓፍ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ብዝልካዕን ዝምዘንን ኣገባብ ዝሓቆፈት… as PDF

Press Statement – EU’s Baseless and Offensive...

The Journey for Equality By: Mikal Tesfay

Ministry of Agriculture Promotes Swine and Rabbit...

Fighting Harmful Traditional Practices

Eritrea’s delegation in Sudan

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ