March 24, 2014

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ገዳይም ተጋደልቲ መብራህቱ...

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ገዳይም ተጋደልቲ
መብራህቱ ተኽለኣብ፡

ኣማኑኤል ሃይለን ደሱ ተስፋጼንን
ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክፍጸም’ዩ፣

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ገዳይም ተጋደልቲ መብራህቱ ተኽለኣብ፡ ኣማኑኤል ሃይለን ደሱ ተስፋጼንን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክፍጸም’ዩ፣

Read more

March 23, 2014

ወግዓዊ ጽንብል ዝኽሪ 30 ዓመት ምድምሳስ “ውቃው...

ወግዓዊ ጽንብል ዝኽሪ 30 ዓመት ምድምሳስ
“ውቃው እዝ” ብልዑል ማዕርግ ተኻዪዱ

ወግዓዊ ጽንብል ዝኽሪ 30 ዓመት ምድምሳስ “ውቃው እዝ” ብልዑል ማዕርግ ተኻዪዱ

ወግዓዊ ጽንብል ዝኽሪ 30 ዓመት ምድምሳስ “ውቃው እዝ”፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ከምኡ’ውን ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝመጹ ዜጋታትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ ኣብ እማህሚመ ብድምቀት ተኻዪዱ፣ ኣብ’ቲ ብዝተፈላለየ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት ዝማዕረገ – ብኤሪ-ቲቪን ድምጺ ሓፋሽን ብቐጥታ ዝተፈነወ መደብ፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ቅያ ጅግንነትን ውፉይነትን፡ ተጻዋርነትን ተበላሓትነትን ፍጻመታት ሳሕልን ውቃውን ገናጺልካን ኣንቢብካን ዘይውዳእ ዘይተኸፍተ – ወሰኽን ምጽብባቕን ዘየድልዮ ቅሙጥ ሰነዳት ስለዘሎ፡ ሰነዳት ሰዓት ሰዓትን ሰነዳት መዓልቲ መዓልትን ኩላቶም ግዱሳት ኣቓልቦ ክገብሩሉ ኣዘኻኺሩ፣ Read more

March 19, 2014

ስርሒት ምድምሳስ ውቃው እዝ፡ ብኽልተ መኣዝን

ስርሒት ምድምሳስ ውቃው እዝ፡
ብኽልተ መኣዝን

ስርሒት ምድምሳስ ውቃው እዝ፡ ብኽልተ መኣዝን

Read PDF here

March 18, 2014

ቅድሚ 30 ዓመታት ከቢድ ቃልሲ ዘካየዱ ተጋደልቲ...

ቅድሚ 30 ዓመታት ከቢድ ቃልሲ ዘካየዱ ተጋደልቲ ክነግዱ ምምጽኦም ሓበን ከምዝስምዖም ነበርቲ እማህሚመ ገሊጾም፣

ቅድሚ 30 ዓመታት ከቢድ ቃልሲ ዘካየዱ ተጋደልቲ ክነግዱ ምምጽኦም ሓበን ከምዝስምዖም ነበርቲ እማህሚመ ገሊጾም፣ቅድሚ 30 ዓመታት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓራ ንምውጻእ ከቢድ ቃልሲ ዘካየዱ ተጋደልቲ፡ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብቲ ጽንኩር ኩነታት ሰጊሮም በሪ ራህዋ ዘጓነጸፍዎ ቦታታት፡ ዝኽሮም ንምሕዳስን ናብ ተረከብቲ ወለዶታት ታሪኾም ንምስግጋርን ኣብቲ ጽንብል ክሳተፉ ምምጻኦም ሓበን ከምዝስምዖም ነበርቲ እማህሚመ ገሊጾም፣

ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ምስቶም ነቲ ሰረት ህላወ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምድልዳል ኣብ’ቲ ከባቢ ዓስኪሩ ዝነበረ ብውቃው እዝ ዝፍለጥ ሓይሊ ጸላኢ ደምሲሶም ሓርነት’ቲ ከባቢ ብምርግጋጽ መስተርሆ ዝፈጠርሎም ምዑታት ተጋደልቲ ሓቢሮም ክጽንብልዎ ከለዉ ፍሉይ ደስታን ጦብላሕታን ከምዘሕድረሎም ወሲኾም ኣብሪሆም፣

ካብ ኮሚተ ምውህሃድ ናይቲ በዓል መንእሰይ ኣሕመድ መሓምድ ዓሊ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡፡ ንዝኽሪ መበል 30 ዓመት ምድምሳስ “ውቃው እዝ”ን ምፍራስ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ንምጽንባል ቅድሚ 3 ሰሙን ኣትሒዙ ልዑል ምድላዋት ክግበረሉ ከምዝጸንሐ ብምብራህ፡ ኣብቲ ጽንብል ክሳተፉ ንዝመጹ ንምእንጋድ ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ድሉዋት ምህላዎም ሓቢሩ፣ Read more

March 17, 2014

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ...

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ ዓሎቕ ዕርቃኑ ስለዝወጸን ዝተበለለን  ኣብ ወያነን ኣሳሰይቱን
ከቢድ ተርባጽ ፈጢሩ ምህላዉ ተቓሊዑ፣

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ ዓሎቕ ዕርቃኑ ስለዝወጸን ዝተበለለን  ኣብ ወያነን ኣሳሰይቱን ከቢድ ተርባጽ ፈጢሩ ምህላዉ ተቓሊዑ፣ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ ዓሎቕ ዕርቃኑ እናወጸን እናተበለለን፡ ከም ውጽኢቱ “እገዳ” ናይ ምልዓል ቃና እናለዓለ ምምጽኡ፡ ኣብ ወያነን ኣሳሰይቱን ከቢድ ተርባጽ ፈጢሩ ከምዘሎ ተቓሊዑ፣

ቤት-ጽሕፈት ሚኒስተር ዲኤታ ወያነ፡ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ናብ ኩሎም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሚሺናት ኣብ ዝሰደዶ ዘዋሪ መልእኽትን ናይ ስራሕ መምርሒን፡ “ኤርትራ፡ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል” ወይ ስኒ ዘይብሉ ንምግባሩ፡ ኣብ ዝተፋላለየ ሃገራት እናተንቀሳቐሰት እተካይዶ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ክትዕወተሉ እንተኽኢላ፡ መዘዙ ከቢድ ከምዝኸውን” ብምጥንቃቕ፡ ናይ ኤርትራ ዕላማ ንምፍሻልን እቲ “እገዳ” ጸኒዑ ዝያዳ ግብራዊ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣርን ኩሎም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ልኡኻት ኣበርቲዖም ክንቀሳቐሱ ጸዊዑ፣ Read more

Press Statement – EU’s Baseless and Offensive...

The Journey for Equality By: Mikal Tesfay

Ministry of Agriculture Promotes Swine and Rabbit...

Fighting Harmful Traditional Practices

Eritrea’s delegation in Sudan

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ