February 10, 2014

ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ ከረን...

መሓሪ/ያሲን 09-02-14

ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ ከረን ዝተዋጽኡ 60 ተማሃሮ ብቀዳማይ ረዲኤት ሰልጢኖም፣

ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ’ታ ከተማ ዝተዋጽኡ 60 ተማሃሮ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብቀዳማይ ረዲኤት ኣሰልጢኑ፣
እቲ ስልጠና ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ማዕረ ማዕረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብክልሰ-ሓሳብን ግብሪን ዝተዋህበ ኮይኑ። ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣገልግሎት ንህዝቢ’ውን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከምዘለዎ ኣብቲ ብ04 ለካቲት ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ ተገሊጹ፣
ሓላፊ ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን መንእሰይ መለስ ወልደገርግሽ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት ኣብ ዘስመዖ ቃል። ሃማመተኤ ብኹልንተንኡ ብቁዕ መንእሰይ ንምፍራይ ኣብ ቀዳምነቱ ሰሪዑ ይሰርሓሉ ከምዘሎ ጠቒሱ። መንእሰያት ወነንቲ ምሉእ ሓይሊ ስለዝኾኑ ህዝብን መንግስትን ዘሰከሞም ሓላፍነት ክትግብሩ ብምሕባር። ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ሞያዊ ክብርታትን ሓላፍነታትን ዓውደ-ሕክምና ብዝጠልቦ ስነ-ምግባር ንህዝቢ ከገልግሉን ፍልጠቶም ከዕብዩ ክጽዕሩን ኣዘካኺሩ፣ Read more

ኣብ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ትሕጃ መሰረታዊ...

ኣብ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ትሕጃ መሰረታዊ ኣእካል ተታሒዙ
ምህላዉ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወር

ኣብ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ትሕጃ መሰረታዊ ኣእካል ተታሒዙ ምህላዉ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወር

ክራማት 2013 ብሰንኪ ምልውዋጥ ክሊማ ከምቲ ዝድለ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ዝኽእል’ኳ እንተዘይነበረ፡ ክራማት ይጸብቕ ይሕመቕ ብዘየገድስ ውሕስነት ትሕጃ ብዘረጋግጽ ኣካይዳ ክንሰርሕ ስለዝጸናሕና ስለዘይተገራህና፡ ኣብ ዓመተ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ኣብ መሰረታውያን ኣእካል ትሕጃ ተታሒዙ ምህላዉ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።።

February 6, 2014

ጽንብል ዝኽሪ ፈንቅል ብወለድን ወደብትን ብዕቱብ...

ጽንብል ዝኽሪ ፈንቅል ብወለድን ወደብትን
ብዕቱብ ክጥመት መዘኻኸሪ ቀሪቡ

ጽንብል ዝኽሪ ፈንቅል ብወለድን ወደብትን ብዕቱብ ክጥመት መዘኻኸሪ ቀሪቡ

ዓመታዊ ዝካየድ ጽንብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ታሪኽ ናብ
መንእሰይ ወለዶ ዝመሓላለፈሉ መድረኽ ስለዝኾነ፡ ብወለድን
ወደብትን ብዕቱብ ተጠሚቱ ክስራሓሉ፡ ካድራት ሃማመተኤ
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣዘኻኺሮም። PDF

February 5, 2014

ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣዉስትራልያን...

ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣዉስትራልያን ኒዉዚላንድን፡ ን115
ስድራ ስዉኣት ንኽልተ ዓመት ጠዊሮም

964

ኤርትራውያን ተቐማጦ nኣዉስትራልያን ኒዉዚላንድን፡
ስድራ-ቤታት ስዉኣት ንኽልተ ዓመት ንኽጥውሩ 115
ብዝኣተውዎ ቃል፡ 82 ሽሕን 800 ዶላር ኣመሪካ ከም ዘበርከቱ፡
ካብ ህዝባዊ ርክባት ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ቈንስል ሃገር ኤርትራ
ኣብ መልበርን ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ  PDF

February 2, 2014

አንድነት ከባድ ተግዳራት ይገጥመዋል፤

አንድነት ከባድ ተግዳራት ይገጥመዋል፤

አንድነት ከባድ ተግዳራት ይገጥመዋል፤የሀገራችንን የፖለቲካ አካሄድ ለአርባ ዓመታት ተከታትያለሁ። ሀገሪቱን የሚመሩት ሆኑ ተቃዋሚዎች በውል የሕዝቡን ችግር የተረዱት አይመስሉም። የሕዝብን ይውንታ ያላገኙ በለስ ቀንቷቸው ስልጣን ላይ የወጡትም ቢሆኑ፣ እሽ አትበሉን የንጉሥ ዶ ሮ ነን ባዮች ናቸው። ሕዝቡም የቅኝ ገዥዎችን እየተከላከለ ነፃነቱን አስከብሮ የኖረ ነወ። በዚህም ይኩራራል፣ ግን የራሱን ነፃነት እርሱን ከሆነ ሰው ይጠብቃል። በለስ ቀንቷቸው ስልጣን ላይ የወጡትም በመሣሪያ ኃይል አንገቱን አስደፍተውት አብሮት የተፈጠረውን ነፃነት ቀምተውት እንደወር ቀለብ ሰጪና ነሺ ሆነው ሲያላግጡ ይታያሉ። በቅርቡም አንድ የወያኔ ባለሥልጣን በገሃድ በመገናኛ ብዙሃን እንደገለጸው የገበሬውን ሕብረተሰብ ተኛ ስንለው ይተኛል፣ ተነስ ስንለው ይነሣል፣ ብሎ በድፍረት ተናግሯል።ይህ ሁኔታ በግላጭ ለዩኒቭርሲቲ መምህሩ፣ ለተማሪው፣ለጅንራሉ ፣ ለተራ ወታደሩ፣ ለባንክ ማኔጀሩ ፣ ለተቃዋሚ የፓለቲካ መሪው ፣ ለአባላቱ አይሰራም ማለቱ ይቻል ይሆን? ግመልን ለመጫን እንዲተኛ ይደረጋል ውሻም ጌታው ላይ መጠላጥሉንና ጭራውን መቁላቱን እንዲያቆም እንዲተኛ ይደረጋል። የወያኔው ባለሥልጣንም የነገሩን ይህንኑ ነበር። ከዚህ ሰው መሆናችንን ካልተቀበለ መንግሥት ፍትህን መጠየት እንዴት ይቻላል? ፍትህ የሰው ተፈጥሮ መገለጫው ነው።ሰው በሰውነቱ ነፃነት የተላበሰ ከሆነ የፍትህ ሕሊናና ሰሜትም ተላብሶ የሚመጣ ፍጥረት ነው። ከዚህ ውጪ ሰውን ማሰብ አይቻልም። Read more

China: Contributing to World Peace and Development

Pre-recorded Message delivered by Foreign Minister...

Meskel Holiday celebrated nationwide

The “Interventionist” and “Destabilizer”...

Reflections on the International Day of Peace

The “Needy and Less Capable” African