February 27, 2014

መንእሰያት ካብ ጎዳእቲ ወልፍታት ርሒቖም...

መንእሰያት ካብ ጎዳእቲ ወልፍታት ርሒቖም ንመጻኢኦም ድልዱል ሰረት ከንጽፉ ዝካየድ ጻዕሪ ክብ ክብል መዘኻኸሪ ቀሪቡ፣

መንእሰያት ካብ ጎዳእቲ ወልፍታት ርሒቖም ንመጻኢኦም ድልዱል ሰረት ከንጽፉ ዝካየድ ጻዕሪ ክብ ክብል መዘኻኸሪ ቀሪቡ፣መንእሰያት ካብ ጎዳእቲ ወልፍታት ርሒቖም፡ ጥዕናኦም ብምውሓስን ሞያ ብምጥራይን ንመጻኢኦም ድልዱል ሰረት ንኸንጽፉ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል፡ ተራ መሻርኽቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምሕጋዞም ድማ ክብርኽ፡ ንኩነታት ጥዕና መንእሰያት ብዝምልከት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ተሓቢሩ፣

ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተብርሃን ሰለሙን ኣብ መኽፈቲ ናይ’ቲ ዘተ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ምውዳብ ተመሃሮ መንእሰያት፡ ማሕበራት ድማ ኣብ ምንቃሖም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎም ብምምልካት፡ በብእዋኑ ዝግበር ጎስጓሳት ኣብ ጥዕና መንእሰያት እወታዊ ውጽኢት ይርከቦ ብምህላዉ፡ ተርእዮ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ። መርዓ ትሕቲ ዕድመን ጾታዊ ዓመጽን ከምዝነከየ፡ ፈጺሙ ንምጥፍኡ ግን ውሁድ ስራሕ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ፣ Read more

February 13, 2014

ሚኒስተር ዑስማን መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ...

 ሚኒስተር ዑስማን መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ናብ ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ኣብጺሑ

 ሚኒስተር ዑስማን መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ኣብጺሑ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ብ12 ለካቲት
መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኡጋንዳ ዩዌሪ ካጉታ ሙሰቨኒ ኣብጺሑ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ብቐንዱ ኣብ ዞባዊ ጉዳያትን ክልተኣዊ ምትሕግጋዝን ዘተኰረ’ዩ ነይሩ።ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሰቨኒ ነቲ መልእኽቲ ድሕሪ ምቕባል፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ስለ’ቲ ክልተኣዊ ዝምድና ንምምዕባልን ኣብ ዞባና ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋንን ዝወሰዶ ተበግሶ ኣመስጊኑ።

February 12, 2014

ዕዉት ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ጀርመናውያን ኣባላት...

ዕዉት ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ጀርመናውያን ኣባላት ምምሕዳር ከተማ ከለን- ኮርቫይለርን
ማሕበረ ኮም ከለንን ከባቢኣን

ዕዉት ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ጀርመናውያን ኣባላት ምምሕዳር ከተማ ከለን- ኮርቫይለርን ማሕበረ ኮም ከለንን ከባቢኣን

ምምሕዳር ከተማ ከለን- ኮርቫይለር ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ምስቶም ኣብታ ከተማ ዝቕመጡ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ብዛዕባ ባህልን ልምድን፤ ሃይማኖትን ኣነባብራን፤ምስቲ ትቕመጠሉ ዘሎኻ ሃገር ተዋሃሂድካምንባርን (ኢንተግረሽን ) ዘጋጥሙኻ ጸገማትን ዝብሉ ዛዕባታት ሒዙ ክጎዓዝ ጸኒሑ።
ሎሚ ዓመት እውን ብምቕጻል እቲ ምምሕዳር ጀርመናውያን ብምዕዳም ምስ ማሕበረ ኮም ከለንን ከባቢእን ንምልላይን ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ዛዕባታት ሒዙ ብዕለት 02.02.2014 ዘተ ምስ ህዝቢ ኣበገሰ።

ብወገን ማሕበረ ኮምና ኣቶ እስቲፋኖስ ወልደማርያም ኣብቲ ምምሕዳር ኣባል ስለ ዝኾነ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምቅርራብ ብምግባር፤ ምስ ኣብ ወንበር ማሕበረ ኮም ኣቶ ኢድሪስ ዑመርን ኣቶ ዮናስ ጸሃየን ምስ ኣባላት ማሕበረ ኮምና ብምርኻብ ኣድላዪ ዘተን ውዳበን ተኻይዱ ናብቲ ዘተ ተዳሊና ከም ንመጽእ ተገይሩ። ብተወሳኺ ውን እዞም ሰለስተ ኣባላትና ንነዊሕ ግዜ ምስቲ ምምሕዳር ብዙሕ ኣኼባታት ይካየድ ከም ዝነበረ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። Read more

መዓልቲ ስንኩላን ኣብ ከተማ ከለን ብዓወት...

መዓልቲ ስንኩላን ኣብ ከተማ ከለን ብዓወት ተዛዚሙ

መዓልቲ ስንኩላን ኣብ ከተማ ከለን ብዓወት ተዛዚሙ

ኣባላት ሃ.ማ.ደ.ኤ. ከተማ ከለን ብዕለት 3 ታሕሳስ መዓልቲ ስንኩላን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብቲ እዋናቱ ከተግብርኦ ስለዘይጠዓመን ብ11.01.14 ግን ምስ ውዳቤታት ከተም ከለንን ብምትሕብባር ሰፊሕ ተስትፎ ኤርትራውያን ነባሮ ከተማ ከለንን ከባቢኣን ዘነበሮ ዕዉት መደብ ኣካይደን። እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣባላት ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ጀረመን ኣብ በብከተምኤን ዘካይድኦ ንስንኩላን ኤርትራውያን ካብ ማሕበራዊ ጸገም ንኽገላገሉ ኣብ ውሽጣ ብዝገበረቶ ሰፊሕ መረዳእታን ስምምዕን መሰረት ካብ 2009 ዓ.ም. ጀሚራ ኣብ ን/ጨንፈር ሃ.ማ.ደ.ኤ.ዝርከብኦ ከተማታት 3ታሕሳስ መዓልቲ ስንኩላን ብምዝካር ኣብታ ዕለት ዝተረኽበ ኣታዊ ንስንኩላን ዝውፈ እዩ። እዚድማ ኣብቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራውያን ኣብ ሽቱትጋርት ጀርመን ምስቲ ብመንግስቲ ኤርትራን ብማሕበር ስንኩላን ኵናት ተጋደልቲ ኤርትራ (ማ.ስ.ኵ.ተ.ኤ) ንዝካየዱ ፕሮጀክትታት ንኽውዕል ዝዓለመ’ ዩ ። Read more

ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ 2013-14 ብድምቀት...

ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ 2013-14
ብድምቀት ተዛዚሙ

ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ 2013-14 ብድምቀት ተዛዚሙ

ብድራር ፍሰሃየ
ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ዓመተ 2013-14 ካብ 2 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ስፖርት ከተማ ኣስመራ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ ብቀዳም 8 ለካቲት 2014 ብውዕዉዕ ስነ-ስርዓት ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ተዛዚሙ። Read more

Press Statement – EU’s Baseless and Offensive...

The Journey for Equality By: Mikal Tesfay

Ministry of Agriculture Promotes Swine and Rabbit...

Fighting Harmful Traditional Practices

Eritrea’s delegation in Sudan

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ