December 26, 2013

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን...

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ስለዝሕግዝ፡ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ፣

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ስለዝሕግዝ፡ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ፣ኣብዚ ናብ ሓድሽ ዓመት እንሰጋገረሉ ዘለና ናይ ገምጋምን ውጥንን ዕለታት፡ ጽላት ብጽላት ዝተተግበረ ዕዮታትን ዘረጋገጾ ዕብየትን ብዝምልከት ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ንመጻኢ ጉዕዞ ሓይልን ድርኺትን ዝፈጥር ተመኲሮ ብምቕሳም፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ዘኽእል ብምዃኑ፡ ኣገዳስነቱ እምብዛ ዕዙዝ ከምዝኾነ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ፣

እቲ “ጽፉፍ ውጥን – ንለውጢን ቀጻሊ ዕብየትን” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ፡ “ህዝቢ ኤርትራ፡ ሳላ’ቲ ዘዂርዕ ናይ ዓያይነትን ርእሰ-ምርኰሳን ባህሉ፡ ዓመት መጸ ኣብ ዝበረኸ ኣርከን እናሓዀረ፡ ናብ ኣጸደ ራህዋን ቀጻሊ ዕብየትን እናቐረበ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ” ድሕሪ ምባል፡ እቲ ዛጊት ተፈጺሙ ዘሎ ልምዓታዊ ቅያታት፡ ንዝያዳ ስራሕ ወኒ ዜስንቕ ተወሳኺ ረቛሒ ከምዝኾነ ኣብሪሁ፣

ምስጢር ምዕባለ፡ ንስራሕ ዝተዓደለ ኣእምሮን ኣእዳውን እምበር ካልእ ከምዘይኮነ ዘመልከተ’ቲ ሰሙናዊ ሓተታ፡ የግዳስ – ሕልናን ተበግሶን ውጽኢት ክህልዎ ዝጠልቦም ኣገደስቲ ረቛሒታት ከምዘለዉ፡ እቲ ጭቡጥ ለውጢን ምዕባለን ዘረጋግጽ ኣድማዒ ስራሕ፡ እቲ ኣብ ጽፉፍ ውጥንን ሜላታት ትግባረን ዝምርኰስ ከምዝኾነ ኣነጺሩ፣ Read more

December 23, 2013

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት...

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም፣

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም፣

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ውዳቤኦምን ጥርናፈኦምን ብምሕያል መኸተኦም ኣንጻር ተጻብኦታት ንምድንፋዕን ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉን ድልዋት ምህላዎም፡ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ሰሚናር ኣረጋጊጾም፣

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣቶ ተስፋማርያም ተኸስተ፡ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገር፡ መኸተ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምኡ’ውን ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ተራ ዜጋታትን ኣመልኪቱ፡ ንተሳትፍቲ ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ፣

ኣስዒቡ ኣምባሳደር ተስፋማርያም፡ ዜጋታት ነቲ ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ዘሎ ንወፍሪ ዝዕድም ዕድላትን ምቹእ ሃዋህውን ብግቡእ ክምዝምዝዎ ብምዝኽኻር፡ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ነቲ ዕድል ተጠቒሞም፡ ንነብሶምን ንሃገሮምን ከርብሑ ኣተባቢዑ፣

ምስጢር ዓወትን ርግኣትን ኤርትራ ሓድነት ህዝባ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ፡ ነዚ ሓድነት ብምዕቃብን ብምድንፋዕን፡ ኣብ ዝሕንጸጹ መደባት ልምዓት ተሳትፎኦም ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም፣

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104...

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣ኣብ ዞባ ደቡብ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ኣብ 2013 ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ግውምጋም ገሊጹ፣

ኣብ’ቲ ብ20 ታሕሳስ ዝተኻየደ ገምጋም፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስተር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ዶክተር ዑቕባዝጊ ክፍለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ። ኣብ 2013 – ምውዳድ ነጠብጣባዊ መስኖ፡ ምህናጽ መእለዪ ወሓይዝ። ምምድማድ መሬት። ምፍዋስ ማይኮዖታት። ምግራብን ምስፋሕ ሓምላይ መግቢ እንስሳን ዘጠቓለለ ዓበይቲ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ከምእተሳለጠ ብምሕባር። ብሰንኪ ዝነበረ ድኹም ክራማት ግን ከም’ቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምህርቲ ክርከብ ከምዘይተኻእለ ኣብሪሁ፣ Read more

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት...

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ሓድሕዳዊ ምዕባሌን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ ተገሊጹ፣

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ - ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ሓድሕዳዊ ምዕባሌን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ ተገሊጹ፣

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ምምዝማዝ ጸጋታት ባሕሪን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ ገሊጹ፣

ኣብ መስመር ባጽዕ – ወቒሮ ምስ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ኣቶ ኣልኣሚን። እቲ ዝካየድ ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ ስርሓት መርኣያ ናይ’ቲ ንርሑቕ ገጠራት ቀዳምነት ዝህብን ማሕበራዊ ፍትሒ ምንጋስ ዝዕላማኡን ፖሊሲ መንግስቲ ምዃኑ ብምግላጽ፡ እዚ ድማ ካብ ቀንዲ መትከላት ህዝባዊ ግንባር ከምዝኾነ ኣረዲኡ፣ Read more

December 22, 2013

‘No Intelligence, Real or Fabricated, Since...

‘No Intelligence, Real or Fabricated, Since 2009’

‘No Intelligence, Real or Fabricated, Since 2009’

“In view of the absence of any intelligence, real or fabricated, linking Eritrea with Shabaab for over four years, the UN Security Council should terminate sanctions imposed in 2009 by UNSC resolution 1907.”

These are the words of a prominent member of the American foreign policy establishment.  In an article published on a, former U.S. Assistant Secretary of State for Africa Herman Cohen said that “all available intelligence indicates that Eritrea has not had any contact [with Somali insurgents] since 2009.” Adding, he said, “Earlier intelligence reports, denied by Eritrea as fabricated, indicated that the country was facilitating the transfer of funds to Shabaab – nothing of that sort has been reported since 2009 by any source.  Those of us who know Eritrea well understand that the Eritrean leadership fears Islamic militancy as much as any other country in the Horn of Africa region.” Read more

Contribution of nationals in Scandinavian...

Announcement from the Ministry of Health...

Contribution to fight COVID-19 pandemic

Contribution to fight COVID-19

Announcement from the Ministry of Health