December 29, 2013

 ኣታዊኡ ንማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኤርትራ ዝውዕል መደብ ምዝንጋዕ ኣብ ከተማ ከለን

December 26, 2013

ማሕበረ-ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ...

ማሕበረ-ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ለንደን፡ ደቆም ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክህነጹ ብዝሓየለ ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም፣

ማሕበረ-ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ለንደን፡ ደቆም ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክህነጹ ብዝሓየለ ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም፣

ማሕበረ-ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ለንደን – ዓባይ ብሪጣንያ፡ ጥርናፈኦም ብምሕያል ንደቆም ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ንምዂስኳስ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ገሊጾም፣

ንሳቶም ነዚ ዘረጋገጹ፡ ብመሰረት’ቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝጀመሮ ኣብ ምጥርናፍ መንእሰያትን ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንቈልዑን ዘተኰረ መደብ፡ ብ22 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ጽንብል’ዩ፣ Read more

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን...

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ስለዝሕግዝ፡ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ፣

ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ስለዝሕግዝ፡ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ፣ኣብዚ ናብ ሓድሽ ዓመት እንሰጋገረሉ ዘለና ናይ ገምጋምን ውጥንን ዕለታት፡ ጽላት ብጽላት ዝተተግበረ ዕዮታትን ዘረጋገጾ ዕብየትን ብዝምልከት ዕቱብን ልክዕን ገምጋም ምግባር፡ ንመጻኢ ጉዕዞ ሓይልን ድርኺትን ዝፈጥር ተመኲሮ ብምቕሳም፡ ጽፉፍን ግብራውን ውጥናት ክትቅይስ ዘኽእል ብምዃኑ፡ ኣገዳስነቱ እምብዛ ዕዙዝ ከምዝኾነ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ፣

እቲ “ጽፉፍ ውጥን – ንለውጢን ቀጻሊ ዕብየትን” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ፡ “ህዝቢ ኤርትራ፡ ሳላ’ቲ ዘዂርዕ ናይ ዓያይነትን ርእሰ-ምርኰሳን ባህሉ፡ ዓመት መጸ ኣብ ዝበረኸ ኣርከን እናሓዀረ፡ ናብ ኣጸደ ራህዋን ቀጻሊ ዕብየትን እናቐረበ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ” ድሕሪ ምባል፡ እቲ ዛጊት ተፈጺሙ ዘሎ ልምዓታዊ ቅያታት፡ ንዝያዳ ስራሕ ወኒ ዜስንቕ ተወሳኺ ረቛሒ ከምዝኾነ ኣብሪሁ፣

ምስጢር ምዕባለ፡ ንስራሕ ዝተዓደለ ኣእምሮን ኣእዳውን እምበር ካልእ ከምዘይኮነ ዘመልከተ’ቲ ሰሙናዊ ሓተታ፡ የግዳስ – ሕልናን ተበግሶን ውጽኢት ክህልዎ ዝጠልቦም ኣገደስቲ ረቛሒታት ከምዘለዉ፡ እቲ ጭቡጥ ለውጢን ምዕባለን ዘረጋግጽ ኣድማዒ ስራሕ፡ እቲ ኣብ ጽፉፍ ውጥንን ሜላታት ትግባረን ዝምርኰስ ከምዝኾነ ኣነጺሩ፣ Read more

December 23, 2013

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት...

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም፣

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም፣

ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል፡ ውዳቤኦምን ጥርናፈኦምን ብምሕያል መኸተኦም ኣንጻር ተጻብኦታት ንምድንፋዕን ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ክሳተፉን ድልዋት ምህላዎም፡ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ሰሚናር ኣረጋጊጾም፣

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣቶ ተስፋማርያም ተኸስተ፡ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገር፡ መኸተ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምኡ’ውን ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ተራ ዜጋታትን ኣመልኪቱ፡ ንተሳትፍቲ ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ፣

ኣስዒቡ ኣምባሳደር ተስፋማርያም፡ ዜጋታት ነቲ ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ዘሎ ንወፍሪ ዝዕድም ዕድላትን ምቹእ ሃዋህውን ብግቡእ ክምዝምዝዎ ብምዝኽኻር፡ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ነቲ ዕድል ተጠቒሞም፡ ንነብሶምን ንሃገሮምን ከርብሑ ኣተባቢዑ፣

ምስጢር ዓወትን ርግኣትን ኤርትራ ሓድነት ህዝባ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ፡ ነዚ ሓድነት ብምዕቃብን ብምድንፋዕን፡ ኣብ ዝሕንጸጹ መደባት ልምዓት ተሳትፎኦም ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም፣

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104...

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣ኣብ ዞባ ደቡብ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ኣብ 2013 ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ግውምጋም ገሊጹ፣

ኣብ’ቲ ብ20 ታሕሳስ ዝተኻየደ ገምጋም፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስተር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ዶክተር ዑቕባዝጊ ክፍለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ። ኣብ 2013 – ምውዳድ ነጠብጣባዊ መስኖ፡ ምህናጽ መእለዪ ወሓይዝ። ምምድማድ መሬት። ምፍዋስ ማይኮዖታት። ምግራብን ምስፋሕ ሓምላይ መግቢ እንስሳን ዘጠቓለለ ዓበይቲ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ከምእተሳለጠ ብምሕባር። ብሰንኪ ዝነበረ ድኹም ክራማት ግን ከም’ቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምህርቲ ክርከብ ከምዘይተኻእለ ኣብሪሁ፣ Read more

Press Statement – EU’s Baseless and Offensive...

The Journey for Equality By: Mikal Tesfay

Ministry of Agriculture Promotes Swine and Rabbit...

Fighting Harmful Traditional Practices

Eritrea’s delegation in Sudan

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ