March 8, 2012

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14
ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ ምዃኑ፣ ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ገሊጹ።

ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣብ መግለጺኡ፣ ኣብ’ዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ዋዕላ፣ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋጽኡ ሚኒስተራት፣ ናይ ክብሪ ዕዱማት፣ ከምኡ’ውን ኮሚሽነራት ዝርከብዎም 186 ሰባት ክሳተፉ ትጽቢት ከምዝግበር ኣረዲኡ።

ነቲ ኣኼባ ብዝምልከት፣ ዕለት 14ን 15ን ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ጥራይ ዝሳተፍዎ ኣኼባ፣ ዕለት 17 ድማ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ክህሉ እንከሎ፤ ዕለት 16 ተሳተፍቲ ዋዕላ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ቦታታት ዑደት ከካይዱ መደብ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣውልያይ ኣብ መወዳእታ፣ ኮሚሽን ስፖርት ነቲ ዋዕላ ብዝጸፈፈ ኣገባብ ንምእንጋድ ኣድላዪ ምድላዋት ኣካዪዱ ምህላዉ ብምሕባር፣ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዋዕላ ንምዕዋት ብዝለዓለ ክጽዕሩ ተላብዩ።

ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ብ1965 ኣብ ብራዛቪል- ርእሰ ከተማ ኮንጎ “ኮሚቴ ስፖርት ኣፍሪቃ” ብዝብል ስም ዝተመስረተ ኮይኑ፣ እዚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስም ድማ ኣብ 1976 ዝተዋህቦ’ዩ።

******* ኣ.ዜ.ኤ *********

Eritrean Delegation in Khartoum

Eritrea participates at 37th AU Council of...

President Isaias returns home concluding working...

Electricity and Youth Empowerment: Eritrea’s...

Somali president returns home concluding two-day...

China: Contributing to World Peace and Development