September 27, 2011

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን ሰፊሕ ሰሚናር ኣካዪዱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን ሰፊሕ ሰሚናር ኣካዪዱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ብ25 መስከረም ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን ንዝመጹ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ሰፊሕ ሰሚናር ኣካዪዱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ነቶም ብባቡር፣ መካይንን ነፈርትን ካብ 6 ክሳብ 30 ሰዓታት ተጓዒዞም ንኣዳራሽ ማንሃታን ሰንተር ካብ ጻት ንጻት ንዘዕለቕለቑ ኤርትራውያን ኣብ ዘቕረቦ መደረ፣ “ድሕሪ 10 ዓመት መጺኡና ትብሉ ትኾኑ። ኣነ ግን ሓንቲ ሰዓት’ውን ትኹን ካባኹም ኣይተፈለኹን” ድሕሪ ምባል፣ ኣብ ኣመሪካን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ዝቕመጡ ዜጋታት – ቅድምን ሕጂን ዘርኣይዎ መስተንክርን ዘይርብርብን መኸተ፣ ናይ ሓበን ሓበን ምዃኑ ብምምልካት፣ ምስጋናኡ ገሊጹ።

ንሓደ ሰብን ሃገርን ሓቦኛን ተባዕን ዝገብር ናይ ህዝቢ ሓይሊ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ብድሆ፣ መኸተን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ባህሊ ስለዝተሰረተ፣ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብኹሉ ግንባራት ንህዝብን ሃገርን ንምብታን፣ ንምትፍናንን ንምጥማይን ብዝተፈላለየ መልክዓት እናተሓደሰ ንዝመጸ ግዳማዊ ተጻብኦ፣ ህዝቢ ኤርትራ ብዓይነት – ሓደ ብዓሰርተ ስለዝተራብሐ፣ መኪቱ ልኡላውነትን ምረሻን ሃገሩ ከምዘውሓሰ ብምግላጽ፣ “ብኲናትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናትን ጅሆ ከይኰንና ምስ ህዝብና ተሓባቢርና ኣብ ህንጸት ሃገር ስለዘተጸመድና፣ ኣብ’ዚ ዘለናዮ ትስፉው ደረጃ በጺሕና’ሎና” ኢሉ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቀጺሉ፣ ብኣንጻር’ቶም ኣብ ኤርትራ ጥሜትን ዓጸቦን ክህሉ ዝምነዩ ሓለምቲ፣ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ፣ ትሕተ-ቅርጺ ብምውዳድ፣ ኣገልግሎታት ኣብ ኩሉ ብምብጻሕ፣ ዓቕሚ ብምጉልባት፣ ህዝቢ ተጠቃሚን ተሳታፊን ከምዝኸውን ብምግባር – ከቢድ ጻዕሪ ስለዘካየዱን ባዕሎም ሳሪሖም ጸገሞም ክፈትሑ ስለዝተበገሱን፣ ትማሊ፣ ሎሚን ጽባሕን ኣብ ኤርትራ ጥሜት ከምዘይነበረ፣ ከምዘየሎን ከምዘይህሉን ኣረጋጊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ወሲኹ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ተጻብኦታት ሰጊሩ ኣብ ዝሓሸን ዝደልደለን ባይታ ረጊጹ ስለዘሎ፣ ካብ 2012 ንንየው ተታሒዙ ዘሎ መደባት ብዕብይ ዝበለ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ናህሪ ወሲኹ ክስጕም ምዃኑ ኣረዲኡ።

ማዕረ-ማዕረ’ዚ፣ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብዝኽፈት ዘሎ ዕድላት፣ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት ብውልቂ ዘይኮነ ብዝተወደበ ኣገባብ ተሳትፎኦምን ኣበርክቶኦምን ከዕብዩ ብምጽዋዕ፣ መንግስቲ ነቲ ምርሒት ዓውድታት ኣጻፊፉ ናብ ኩሎም ክዕድሎም ምዃኑ ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብዘይካ’ዚ፣ ንተጻባእቲ ጭንቀት ኣእምሮ ዝፈጥረሎም፣ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ዜጋ ኣብ ናቶም መጻወድያ ከይኣተወ ወትሩ ወኑን መንፈሱን ምስ ሃገሩን ህዝቡን ብምዃኑ ከምዝኾነ ብምግላጽ፣ ብዘለዎም ዕድላት – ሞያን ፍልጠትን ከጥርዩ፤ ዓቕሞም ከደልድሉን ንመጻኢ ዘገልግሎም ገንዘብ ከዋህልሉን መኺሩ።

ዝሓለፈ ወለዶ ዝተቓለሰን ገና ዝጽዕር ዘሎን፣ ንራህዋ መንእሰያት ሕጂን መጻኢ ወለዶታትን ምዃኑ ዘገንዘበ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ መንእሰያት – ናይ ሕጂን መጻኢን ወለዶታት ሓላፍነት ክስከሙን ተራኦም ከልዕሉ ከምዘለዎም ክፈልጡን ከምዘለዎም ሓቢሩ።

ንሓገዝ ስድራ ስዉኣት ብዝምልከት ድማ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ካብ’ቲ ንዋታዊ እቲ ሕልናዊ ትርጕሙ ከምዝዓቢ ብምብራህ፣ ስድራ ስዉኣት ተሓጊዞም ክበሃል እንከሎ፣ ንሕልና ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ከምዘረስርስ፤ ስሌና ስለዝሓለፉ ድማ ሞሳኦም ምኽፋል ኣብ ዝባንና ዝተጻዕነ ዕዳ ጌርና ክንወስዶ ከምዝግባእ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተሳተፍቲ ዘቕረብዎ ርእይቶታት፣ ንዘይጸዓድ ሓይልን መንፈስን ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት፤ ምስ ህዝቦም፣ ሃገሮምን መሪሕነቶምን ዘለዎም ድልዱል ምትእስሳር ዘጕልሕ፤ ንተጻባእቲ ዘምክኽን ንህዝቢን ሃገርን መሊሱ ዘሰውድን ምንባሩ፣ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ካብቲ ቦታ ኣፍሊጦም።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መወዳእታ፣ ብጽበት ቦታ ኣብ’ቲ ኣኼባ ንዘይኣተዉ ዜጋታት ይቕሬታ ብምሕታት፣ ድሕሪ’ቲ ኣኼባ ብጨብጨባ ተሰንዩ በጺሕዎምን ሰላምታኡ ኣቕሪቡሎምን።

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...