February 25, 2013

ፌደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስልጠና ዳንነት ሂቡ

ፌደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ
ስልጠና ዳንነት ሂቡ

ፌደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስልጠና ዳንነት ሂቡ

ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ሞያዊ ብቕዓት ደያኑ ሃገርና ክብ ንምባል ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ጻዕሪ ካብ 18-22 ለካቲት 2013 ብሃገራውያን ኢንስትራክተራት ኣብ ኣስመራ ክህቦ ዝቐነየ ስልጠና ዳንነት ዛዚሙ።

ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝተዋጽኡ 23 ናይ ቀዳማይ ደረጃ ደያኑ ዝተሳተፍዎ መደብ ኣካላዊ ብቕዓት ከምኡ’ውን ክልሰ-ሓሳብን ግብሪን ዘጠቓለለ እዋናዊ ስልጠና ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ብኢንስትራክተራት ደያኑ ግርማይ ዮውሃንስን ኪዳነ ብርሃነን ክወሃብ እንከሎ ዕላማኡ ደረጃ ደያኑ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ናብ ደረጃ ፌደራል ክብ ንምባል ምዃኑን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ።

ኣብ መዛዘሚ’ቲ ኣጋጣሚ ሰልጠንቲ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ’ቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ድሕሪ ምቕባሎም ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ተስፋይ ገብረየሱስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ነቲ ዝወሰድዎ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ዝያዳ ብምምዕባል ኣብ ደረጃን ብቕዓትን ዳንነት ሃገርና ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ልዑል ጻዕሪ ከካይዱ ኣዘኻኺሩ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር 2013 ብድምቀት ተኻይዱ

by Dirar fessahaye

ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ካብ ዘካይዶም ውድድራት ሓያል ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዝንጸባረቐሉ ውድድር ጉያ መሮር ንመበል 15 ጊዜኡ ብቐዳም 23 ለካቲት 2013 ኣብ ጻዕዳክርስትያን (ዞባ ማእከል) ብድምቀት ኣካይዱ።

ኣብቲ ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ፡ ሃገራውያን ፈደረሽናት ስፖርት፡ ዕዱማት ኣጋይሽን ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኣትሌቲክስን ዝተረኽብሉ ድሙቕ ረፍዲ ካብ ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ዝተዋጽኡ 49 ደቀንስትዮ ዝርከባኦም 129 ነባራትን ሓደስቲን ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ ሃገራዊ ውድድር ተወዳደርቲ ኣትሌታት ልዑል ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዝተንጸባረቖን ንዕዱማት’ቲ ዕለት ዝመሰጠን ውድድር ኢዮም ኣካይዶም።

ኣብቲ ዕለት ብክልቲኡ ጾታታትን ኣብ ዝተኻየዱ ናይ መንእሰያትን ዓበይትን ውድድራት፦

ካብ 6 ኪ/ሜ ጁንየር ደቀንስትዮ
1- ወይኒ ቀለታ- ማእከል
2- ዮሃና ዘሙይ- ደቡብ
3- ዊንታ መኮንን- ማእከል
4- ምብራቕ ኤፍረም- ማእከል
5- ስምረት ወልደጋብር-ማእከል
6- ኮኾብ ተስፋጋብር- ማእከል

ካብ 8 ኪ/ሜ ሲንየር ደቀንስትዮ
1- ለተኺዳን ገብረኣማን- ደቡብ
2- ፍዮሪ ኣሰፋው- ደቡብ
3- ልኡላ ብርሃነ- ደቡብ
4- ናዝሬት ወልዱ- ጋሽ-ባርካ
5- ኣድያም ኣብርሃም- ደቡብ
6- እምበይተይ በላይ- ማእከል

ካብ 8 ኪ/ሜ ጁንየር ደቂተባዕትዮ
1- ጸጋይ ጥዑማይ- ደቡብ
2- ኣብርሃም ሃብተ- ደቡብ
3- ግርማይ ገብረስላሴ- ደቡብ
4- ኣፈወርቂ ብርሃነ- ደቡብ
5- ዳዊት ወልደስላሴ- ማእከል
6- ዑቕባሚካኤል መስፍን- ጋሽ-ባርካ

ካብ 12 ኪ/ሜ ሲንየር ደቂተባዕትዮ
1- ጎይትኦም ክፍለ- ማእከል
2- ኣማኑኤል መሰል- ማእከል
3- ሳሙኤል ጸጋይ- ደቡብ
4- ንጉሰ ኣምለሶም- ሚኒ/ምክልኻል
5- ተኽለማርያም መድሕን- ማእከል
6- ሳምሶን ገ/ዮውሃንስ- ደቡብ ብምዃን ውድድሮም ፈጺሞም፡፡

ብድምር ናይ ጋንታ ውጽኢት ድማ ካብ ጁንየር ደቀንስትዮ ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን፡ ካብ ሲንየር ደቀንስትዮ ደቡብ፡ ማእከልን ጋሽ-ባርካን ዕዉታት ኮይነን፡ ብተመሳሳሊ ካብ ጁንየር ደቂተባዕትዮ ደቡብ ጋሽ-ባርካን ማእከል፡ ካብ ሲንየር ደቂተባዕትዮ ድማ ማእከል፡ ደቡብን ሚኒ/ምክልኻል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን፡ ካብ ኣርባዕቲአን ተሳተፍቲ’ቲ ሃገራዊ ውድድር ዝኾና ዞባታት ድማ ማእከልን ደቡብን ካብተን ዝተዳለዋ ኣርባዕተ ዋናጩ ክክልተ ብምጭባጥ ብፍሉይ ኣብ መድረቕ ደሚቐን ክረኣያ ክኢለን ኢየን።

ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣቶ ልኡል ፍሰሃየ ኣብ ዘስምዖ ሓጺር ቃል ውድድር ጉያ መሮር ንኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ጎሊሐን ክረኣያ ዝኸኣላ ውሑዳት ሃገራት ገይርዋ ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብቲ ሃገራዊ ውድድር ዝተዓወቱ ኣትሌታት ድማ ኣብቲ ኣብ ፖላንድ ዝጽበዮም ዓለማዊ ውድድር ማዕረ’ቲ ዝግበረሎም ዘሎ ወፍሪ ሓያል ናይ ተወዳዳርነት ኒሕ ተቐኒቶም ስሞምን ስም ሃገሮም ንምጽዋዕ ልዑል ጻዕሪ ከካይዱኣዘኻኺሩ። ነቲ ዓመታዊ ሃገራዊ ውድድር ብድምቀት ንምዕዋት ንዝተዋስኡ ምም/ንኡስ ዞባ በሪኽ ኩሎም ኣካላቱን ድማ ብስም’ቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ምስጋናኡ ኣቕሪቡ።

ኣብ መዛዘሚ’ቲ ሃገራዊ ውድድር ድማ ዕዉታት ኣትሌታትን ዞባታትን ዝተዳለወሎን ናይ ሜዳልያ፡ ዋንጫ ገንዘብን ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲን ዕዱማት ኣጋይሽን ተቐቢሎም። ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ብሉጽ ውጽኢትን ብቕዓትን ዘርኣዩ ኣትሌታት ዝመጽእ 24 መጋቢት 2013 ፖላንድ ኣብ ዝካየድ መበል 40 ዓለማዊ ውድድር ጉያ መሮር ክሳተፉ ትጽቢት ይግበረሎም።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

ውድድር ብሽክለታ ቸርኪቶ ኣስመራ ( Asmara Circuit Race 2013 )
ብዓወት ኣልጄርያዊ ተቐዳዳማይ ተዛዚሙ

ብድራር ፍሰሃየ

# ኮሚሽነር u.c.i ዝሃበቶ ውሳኔ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ሰሪሑ

ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ ዘዳለዎም ሰለስተ ብ ዩ.ሲ.ኣይ ናይ 2.1 ደረጃ ዘለዎ ኣህጉራዊ ውድድር ሰንበት 24 ለካቲት 2013 ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብዝተኻየደ ናይ ቸርኪቶ ውድድር ተዛዚሙ።

ኣብቲ ካብ ክልተ ሃገራያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ክልተ ክለባት ኣልጌርያ ከማኡ’ውን ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ሩዋንዳ፣ ምስሪን ሱዳንን ዝተዋጽኡ ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎ 106 ኪ/ሜ ዝሸፈነ ሓያል ናይ ከተማ ውድድር ተቐዳዳማይ ሜሮን ተሾመ ካብ ኣኤርትራ ናይ መዛዘሚ ሕንጻጽ ቅድሚ ኩሎም ተቐዳደምቲ ብምርጋጽ ተዓዊቱ’ኳ እንተነበረ ነቲ ኣህጉራዊ ውድድር ክትመርሕ ብ ዩ.ሲ.ኣይ – u.c.i ዝተመዘዘት ኮሚሽነር ኢዛቤላ ማርያ ኣብቲ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንኣልጄርያዊ ተወዳዳራይ ንምዕጻው ዘይግቡእ ኣካይዳ ኣርእዩ ብምባል ንዓወት ሜሮን ተሾመ ሰሪዛ ነቲ ዓወት ንኣልጄርያዊ ተቀዳዳማይ ዓብደላ ቢን ዩሱፍ ብምሃባ ተዓዋቲ’ቲ ውድድር ክኸውን ክኢሉ።

ንዕኡ ስዒቦም ድማ ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽላይን ናሆም ደሳለን ኤልያስ ኣፈወርቂን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም፣ እታ ፖርቱጋላዊት ኮሚሽነር ነቲ ኣብ ሜሮም ተሾመ ዝተዓወተሉ ናይ መዛዘሚ ቅጽበታዊ ውድድር ብምስራዝ ንኣልጄርያዊ ተቐዳዳማይ ዓብደላ ቢን ዩሱፍ ብምሃባ ነቲ ውድድር ብልዑል ደገፍን ወኒን ዝተኸታተልዎ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዘሕዘነ ፍጻሜ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣ ነቲ ንኩለን ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፋ ሃገራት ብምም/ዞባ ማእከል ዝተበርከተ መግለጺ ክብሪ ክቡር ባህሊ ኤርትራውያን ኣብ ምቕባል ኣጋይሽ ዝገልጽ ህያብ ክትቅበሎ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ንኹሉ ዘስደመመ ፍጻሜ’ዩ ነይሩ።

ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ብጋንታ ደረጃ ጋንታ ሬድሲ-ካሜልስ ኤርትራ ተዓዋቲት ናይቲ ውድድር ብምዃን ዝተዳለወላ ናይ ዋንጫ ሽልማት ካብ ኢድ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ተቐቢላ። ካብ 16-22 ለካቲት 2013 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፈንቅል ቻለንጅን ዙር ኤርትራ 2013ን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብውልቒን ብጋንታን ብዓብላሊ ውጽኢት ብምምዝጋብ ምዕዋቶም ዝዝከር’ዩ።
ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

President Isaias met and held talks with Crown...

Agreement on Peace, Friendship and Comprehensive...

Meeting of Presidents Isaias Afwerki and Ismail...

President Isaias met and held talks with Crown...

Eritrean Delegation led by Mr. Abdelkadir Hamdan...

الملك سلمان يرعى اتفاقية السلام بين إريتريا...