October 1, 2011

ዓብለልትን ጸለውትን ዝበሃላ ሃገራት፣ ኣብ ዓለም ዝጸንሐን ተራ እናነከየ ይመጽእ ከምዘሎ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ዓብለልትን ጸለውትን ዝበሃላ ሃገራት፣ ኣብ ዓለም ዝጸንሐን ተራ እናነከየ ይመጽእ ከምዘሎ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ዓብለልትን ጸለውትን ዝበሃላ ሃገራት፣ ንዝጸንሐ ዓንዳሪ ኣካይዳ ዝነጽግ ኣንፈት እናዓበየ ይመጽእ ብምህላዉ፣ ኣብ ዓለም ዝጸንሐን ተራ እናተቐየረን እናነከየን ይመጽእ ከምዘሎ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ መበል 66 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንዝሃቦ መደረን ኣጠቓላሊ መገሻኡን ብዝምልከት ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፣ እቲ ኣብ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ዝተዋህለለን ብግዝያዊ መድሃኒት ክፍወስ ዘይክእልን ምዃኑ ጠቒሱ፣ ግዜ ዝወስድ’ኳ እንተኾነ፣ እቲ ክውንነት ምልዋጡ ከምዘይተርፍ ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝተኸስተ ተርእዮታት ምስ ዓለማዊ ክውንነት ዝተጠናነገ ብምዃኑ ንበይኑ – ነጺልካ ዝርአ ከምዘይኮነ፤በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ ምስቲ ኣብ’ተን ዝማዕበላ ዝበሃላ ሃገራት’ውን ኣብ መንጐ ህዝብን ሰብ ፍሉይ ረብሓን ዘሎ ረጽሚን ዝርአ ዘሎ ናይ ብድሆ መልሰ-ግብርን ተመሳሳሊ ብምዃኑ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ ክሳብ ዘይተረጋገጸ ናይ ህዝቢ ድሌት ክዕገት ከምዘይክእል ኣብሪሁ።

ንኣፍሪቃ ብዝምልከት ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምርጫታታ ከተነጽር፤ ንሓድሕድ ብቝጠባ ክትተኣሳሰር፤ ከምኡ’ውን ጸጋታታ ብግቡእ መዝሚዛ ኣብ መዓላ ህዝባ ክተውዕል ምስ እትኽእል ጥራይ ግቡእ ቦታኣን ተራኣን ክትሕዝን ክትጻወትን ከምእትኽእል ኣስሚሩሉ።

ኣስዒቡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ዘቤታዊ ኩነታት ሶማል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈልየ ብምዃኑ፣ ብደረጃ ዞባን ዓለምን ዝጸንሐ ኣጠማምታ’ውን እናተቐየረ ይመጽእ ስለዘሎ፣ ሶማላውያን ባዕሎም ሽግራቶም ዝፈትሑሉ፣ ኣብ ሓደ መረዳእታ ናይ ምብጻሕ ዘሎ ተኽእሎን ተበግሶ ንምውህሃድን ጽቡቕ ኣንፈት ከምዘሎ ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቀጺሉ፣ ህዝቢ ፍልስጤም መሰል ርእሰ-ውሳኔኡን ልኡላውነቱን፤ እስራኤል ከኣ ናይ ጸጥታ ውሕስነታ መሰሎም ዘይገሃስ’ኳ እንተኾነ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ንፍታሕ ተባሂሉ ክካየድ ዝጸንሐ ቀጻሊ ልዝብ፣ ነቲ ፍታሕ ዝጐስን ሃውታቲን’ምበር መሰላት ክልቲኦም ከውሕስ ብዝኽእል ጭቡጥ ስጉምትታት ዝተሰነየ ከምዘይነበረ ብምሕባር፣ ክሳብ ጭቡጥ ኣማራጺ ዝመጽእ፣ “ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምሉእ ኣባልነት ፍልስጤም ምርግጋጽን” ዝበሃል ካብ ናይ ህዝባዊ ርክባት ምውስዋስ ወጻኢ ክርአ ከምዘይከኣል ኣረዲኡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጽገናዊ ዘይኮነ መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ ከምዝግብኦ ብምምልካት፣ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣሰራርሓኡን ስልጣኑን ክዓቢ፤ ሕቡራት ሃገራት ከኣ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብግቡእ ናብ ዝውድብ፣ ኣብ መንጎ ሃገራት ንዘሎ ምትሕግጋዝ ናብ ዘሐይል፣ ኣብ ምትሕልላኽ ዘይኮነ ኣብ ምፍታሕ ጸገማት ብንጥፈት ናብ ዝዋሳእ ውድብ ንኽቕየር፣ ቅርጻዊ ለውጢ ክካየደሉ ከምዝግባእ ኣብሪሁ።

ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ብዛዕባ ዘካየዶ ሓያሎ ርክባት ድማ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ሓድሕዳዊ ኩነታት ንምፍላጥ፣ ዝጸንሐ ፍልጠት ንምዕማቝ፣ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ንምምዕባልን ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥን ኣገዳሲ ኣጋጣሚ ምንባሩ ኣረጋጊጹ።

ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ምስ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝነበረ መንፈስ፣ ንሓቀኛ ስእሊ ተራ ኤርትራውያን ዘረጋግጽን በጺሕናዮ ንዘሎና ደረጃን ክውንነትን ዘንጸባርቕን ምዃኑ ብምጥቃስ፣ “ንሃገርን ህዝብን ዘሐብን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ንመጻኢ ተዓጻጻፊ ተስፋ ዘንስቕ’ዩ” ኢሉ።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials