April 30, 2013

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ጉባኤን ምርጫን ሃገራውያን ፈደረሽናትን ኦሊምፒክ ኮሚቴን ኣቃኒዑ

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ጉባኤን ምርጫን ሃገራውያን
ፈደረሽናትን ኦሊምፒክ ኮሚቴን ኣቃኒዑ

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ጉባኤን ምርጫን ሃገራውያን ፈደረሽናትን ኦሊምፒክ ኮሚቴን ኣቃኒዑ

ብድራር ፍሰሃየ
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ካብ 2009 ክሳብ 2012 ኣብ ስራሕ ንዝጸንሓ ሃገራውያን ፈደረሽናት ስፖርትን ኮሚቴ ኦሊምፒክን ብሓደስቲ ኣካየድቲ ኣካላት ንምትካእ ካብ 1ሚያዝያ ከካይዶ ዝጸንሐ ጉባኤን ምርጫን 22 ሚያዝያ 2013 ዛዚሙ።

ኣብቲ ካብ መላእ ሃገር ዝተዋጻኡ ወከልቲ ስፖርት፣ ሚኒስትሪታትን ማሕበረሰብ-ስፖርትን ዝተሳተፉሉ ጉባኤታት ጸብጻባት ስራሕ ኣርባዕተ ዓመታት ናይ ሸውዓተ ሃገራውያን ፈደረሽናትን ኮሚቴ ኦሊምፒክ ናብ ተጋባእቲ ቀሪቡ ሰፊሕ ዘተን ክትዓትን’ዩ ተኻይድሉ። ተሳተፍቲ’ቲ ጉባኤታት ድማ ካብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ብምብጋስ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ስልጠናታትን፣ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ፣ ኣብ ኣወዳድባ ውድድራትን ኣብ ምኹስኳስ ተካእቲ ስፖታውያንን ካልኦት ጉዳያትን ንዝጸንሐ ድኹም ጎድንታት ንምፍዋሱ ዝተፈላለየ ሃናጺ ሓሳባትን ንምዕባለ ስፖርት ሃገር ይሕግዙ’ዮም ዝበልዎም ርእይቶታትን ኣቕሪቦም።

ሃገራውያን ፈደረሽናት ስፖርት ንዘካየዳኦ ንትፈታት ስራሕ ብዝምልከት ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ምክትታል ንትፈታት ሃገራውያን ፈደረሽናትን ኮሚቴ ኦሊምፒክን ኮሎ/ሰሎሞን ስዩም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዋላ’ኳ ዝበዝሓ ፈደረሽናት ከካይዳኦ ካብ ዝወጠና ስራሓት ዝበዝሐ ኣንተኣኣሰላሰላኣኦ ሓያለ ኮመም ዝግባኦ ንትፈታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብዘይምስልሳለን ደረጃን ዕቤትን ስፖርት ሃገርና ከምቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ንቕድሚት ክስጉም ከምዘይከኣለ’ዩ ንተጋባኣቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ።

ኣብ መዛዘሚ’ቲ ዝተኻየደ ዋዕላን ምርጫን ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ሜ/ጀ. ሮመዳን ዑስማን ኣብ ዘስሞኦ ቃል ኣብ ዝሓለፈ እቲ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት ብደረጃ ክካየድ ንጥፈታት ስፖርትን ምዕባለታቱን ብደቂቕ ንምግምጋም ዝሓገዘ ምዃኑ ብምምልካት እቶም ብምርጫ ናብ ንመሪሕነት መጺኦም ዘለዉ ሓደስቲ ኣካየድቲ ነቲ ዝጸንሐ ሕጽረታት ብምፍዋስ ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ምዕባለ ስፖርት ሃገር ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ተላብዩ። ድሕሪ’ቲ ዝተኻየደ ናይ ነፍሲወከፍ ሃገራውያን ፈደረሽናት ጉባኤን ገምጋምን ድማ በታ ብኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ዝተመዘዘት ኣምራጺት ኮሚቴ ናይ ፈደረሽናት ኣትሌቲክስ፣ ቅድድም ብሽክለታ፣ ኩዕሶ-እግሪ፣ ኩዕሶ-ሰኪዔት፣ ኩዕሶ-መርበብ፣ ባይታ-ቴኒስ፣ ባድሜንተንን ኮሚቴ ኦሊምፒክን ምርጫ ተኻይዱ።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ነቶም ካብ 2009 ክሳብ 2012 ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራውያን ፈደረስናትን ኮሚቴ ኦሊምፒክን ተመዲቦም ከገልግሉ ዝጸንሑ ኣካየድቲ ስፖርት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ሂቡ፣ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ስፖርት ሜ/ጀ. ሮመዳን ኣብ ዘስምዖ ቃል ዋላ’ኳ ናይ ስራሕ ጊዜኦም ብግቡእ ዛዚሞም ብሓደስቲ ኣካየድቲ ይትክኡ እንተለዉ ንምዕባለ ስፖርት ሃገር ዘለዎም ኣበርክቶ ክቕጽሉ እቲ ባይታ ክፉት ምህላዉን ምድግጋፎም ምስ ዝምልከተን ፈደረሽናት ክቕጽሉን ከምዝኽእሉን ወሲኹ ሓቢሩ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

ዜና ሽልማት ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ

ብድራር ፍሰሃየ
ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ ( Supereme council for sport in Africa – scsa) ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ሓለፍቲ ስፖርት ኤርትራ ንዕቤትን ምዕባለን ስፖርት ኣህጉር ኣፍሪቃ የበርክትዎ ንዘለዎ ስራሕ ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ክብሪ ሜዳልያ ሽልማት ምሃቡ ተሓቢሩ።

እዚ ዝተገልጸ እቲ ባይቶ ስፖርት ዝሓለፈ ሕዳር 2012 ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ ዘካየዶ ምዱብ ኣኼባ ካብቶም ነዚ ሽልማት ዝሓጸዮም ኣካየድቲ ስፖርት ኣፍሪቃ ንኩሉ-መዳያዊ ምዕባለ ስፖርት ኣፍሪቃ ብዝህብዎ ዘለዎ ኣገልግሎት ንኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ሜ/ጀ. ሮሞዳን ዑስማንን ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ተስፋይ ገብረየሱስን ናይ ክብሪ ሜዳልያ ኣብ ዝሸለመሉ ኣጋጣሚ’ዩ። እቲ ዝተዋህበ ሽልማት ድማ ሰሉስ 23 ሚያዝያ 2013 ብምኽንያት ምዝዛም ጉባኤታትን ምርጫን ሃገራውያን ፈደረሽናት ስፖርትን ኮሚቴ ኦሊምፒክን ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት’ዩ ብወግዒ ተዓዲሉ።

ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ንውድድራት ኣትሌቲክስ ትሕቲ ዕድመ ምብራቅ ኣፍሪቃ 2009፣ ንግጥም ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ 2010 ትሕቲ 20 ዓመት ከምኡ’ውን ንሻምፕዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2012 ብምዕሩግ ኣገባብ ምእንጋዳ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ካብ ኩለን ኣባል ሃገራት ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ ግቡኣታ ብምምላእ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስራዓ ሃገራት ምዃና ጸብጻባት’ቲ ባይቶ ይሕብር። ኤርትራ ኣብ መጋቢት 2012 ብርክት ናይ ዝበላ ኣባል ሃገራት’ቲ ባይቶ ሚኒስተራት ስፖርት ዝተረኽብሉ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ምእንጋዳ ይፍለጥ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

 

ሻምፕዮና ሊግ-ኤርትራ 2012/13 ብዓወት
ጋንታ ቀይሕ-ባሕሪ ተዛዚሙ

ብድራር ፍሰሃየ
ካብ መላኣ ሃገር ንዝተዋጽኣ 11 ክለባት ኩዕሶ እግሪ ሓቚፉ ክካየድ ዝጸንሐ ሻምፕዮና ኩዕሶ እግሪ ክለባት ሊግ-ኤርትራ ዓመተ 2012/13 ብሰንበት 28 ሚያዝያ 2013 ብዓወት ጋንታ ቀይሕ-ባሕሪ ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ተዛዚሙ። ኣብቲ ዕዱማት ኣጋይሽን ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ዝተረኽብሉ መዛዘሚ ዕለት ኣቐዲመን ግጥመን ካብ ዘካየዳ ክለባት ኣልታሕሪር ንመረብ 2 ብ 1 ክትስዕራ እንከላ፣ ስዒበን ሓያል ስፖርታዊ ህልኽ ዝነበሮን ንተዓዛቢ ዝሰሓበን ግጥም ዘካየዳ መራሕቲ ጋንታታት ቀይሕ-ባሕሪን ኣዱሊስን ብናይ ሓባር ዓወት 1 ብ 1 ተፈላልየን።

ኣብቲ ግጥም ብ 13 ሸቶ ምስ ኣጥቃዓይ ኣዱሊስ ደጀን ትካቦ ሓቢሩ ኮኾብ ኣመዝጋቢ ናይቲ ሊግ ዝኾነ ተጻዋታይ ጋንታ ቀይሕ-ባሕሪ ፍጹም ሃይለሚካኤል ጸወታ ምስ ማኣከላይ ዳኛ ኣብ ዘይድሊ ቆይቊ ኣትዩ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ብምብራሩ ጋንትኡ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ብጎደሎ ክትጻወት’ዩ ቀሲቡዋ። ከም ውጽኢቱ ድማ ነቲ ኣቐዲማ ሻምፕዮን ዝኾነትሉ ውድድር ኣብ ልዕሊ’ታ ቀንዲ መቐናቕንታ ብምዕዋት ሓጎሳ ብዓወት ክትጽንብሎ ኣይከኣለትን።

ብዝተረኽበ ድምር ውጽኢት መሰረት ጋንታታት ቀይሕ-ባሕሪ፣ ኣዱሊስን ኣልታሕሪር ቀዳሞት ሰለስተ ጋንታት ብምዃን ናይ ገንዘብን ሜዳልያን ሽልማታት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲን ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራን ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተቐቢሎም። ኣብቲ ናይ ውድድር ዓመት ብሉጽ ብቕዓት ንዘርኣዩ ኮኾብ ኣመዝገብቲ ሸቶ፣ ደያኑን ተሓጋገዝቶምን’ውን በቲ ፈደረሽን ዝተበርከተሎም ሽልማት ኣብቲ ኣጋጣሚ ተዓዲሉ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

President Isaias Afwerki returned home concluding...

President Isaias arrives in Khartoum

Eritrean nationals commemorate Martyrs Day