February 4, 2016

ኩነኔ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ

ኩነኔ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ
ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ

ኩነኔ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ  ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያሓዳስ ኤርትራ : 3 ለካቲት 2016 – የማነ ሃይለ
ፓርላማ ኤውሮጳ፡ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ’ቶም ናይ ሕርሻ መሬቶም ስለዝተመንጠሉ ተቓውሞ ዘስምዑ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ኦሮሞ ንዝወሰድዎ ባርባራዊ ስጉምቲ ዝኹንን መግለጺ (Resolution) ኣውጺኡ ኣሎ። እቲ፡ ንስድራ ቤታት ናይቶም ግዳያት “ጽንዓት ይሃብኩም” ዝበለ መግለጺ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቶም ዳጒንዎም ዘሎ ካብ ሞት ዘምለጡ ሓረስቶትን ካልኦት ተቓውምኦም ዘስምዑን ብህጹጽ ክፈትሖም ይጽውዕ።
ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ መግለጺኡ፡ ንቅዋም ኢትዮጵያ፡ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውዕላትን ስምምዓትን ምርኩስ ብምግባርን ኣብ ግምት ብምእታውን፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን ግፍዕታትን በደላትን ነጥቢ ብነጥቢ ዘርዚርዎ ኣሎ።

• ኣብ ግንቦት 2015 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ተዓዊቱ ተባሂሉ። ኩሎም መናብር ናይ ሃገራዊ ባይቶ እውን ተዓዊትሎም። እዚ ውጽኢት’ዚ ግን፡ እቲ ሃገራዊ ናይ ምርጫ ቦርድ ናጽነት ስለዘይነብሮን ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ምጕብዕባዕን ምፍርራህን ይሰርሕ ስለዘነበረን በቲ ሓደ፡ ተቓወምቲ ድምጽታት ቦታ ስለዘይነበሮም ድማ በቲ ካልኣይ ሸነኽ፡ ዝመጸ እዩ።

• ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ዞባ ኦሮምያ ብማዕበል ናይ ህዝባዊ ተቓውሞ ተናዊጻ። እዚ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ብ20 ዕጽፊ ንምዕባያ ዝሓለፈ ውሳኔ፡ ንሓረስቶት ካብ ናይ ሕርሻ መሬቶም ዝሰጉግ ስለዝነበረ ተቓውሞ ከስዕብ ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ነቶም ብሰላማዊ መንገዲ ተቓውምኦም ዘስምዑ ዝነበሩ ሓረስቶት ብጠያይት ተሳሂሎምዎም። ከም ውጽኢቱ፡ ልዕሊ 140 ሰባት ሞይቶም፡ ካብኣቶም ኣጸቢቖም ዝበዝሑ ድማ ተወጊኦም። ብዙሓት ካልኦት ከኣ ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ንግፍዒታት ተቓሊዖም ኣለዉ። መንግስቲ ግን ነቲ ቁጽሪ ናይ ግዳያት እውን ክኣምነሉ ኣይከኣለን።

• ማዕርነት ብሄራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓለወ ኣይኮነን። ብፍላይ ብሄራት ኦሮሞን ሶማሌን ኣዝዮም ዝተጓነዩ እዮም። ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዳርጋ የብሎምን እዩ ክበሃል ዝከኣል። ተጋሩን ኣምሓሩን ከኣ ብኣንጻሩ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት እዮም።

• መንግስቲ፡ ነዞም ሰላማውያን ሰልፈኛታት፡ “ኣሸበርቲ” ዝብል ስም ብምጥማቕ፡ ነቲ ጸረ-ሽበራ ኢሉ ዘውጽኦ ሕጊ ከም መሰረት ተጠቒሙ፡ ኣንጻሮም ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሰሊፉ። • ምክትል ኣቦ-መንበር

• ምክትል ኣቦ-መንበር ናይቲ ‘ፈደራላዊ ጉባኤ ኦሮሞ’ ዝተባህለ ዝዓበየ ብሕጊ ዝተመዝገበ ሰልፊ ናይ ኦሮምያ፡ በቀለ ገርባ ብ23 ታሕሳስ ብሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ምእሳሩ፡ ብዙሕ ከይጸንሐ ሆስፒታል ከምዝኣተወ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኩነታቱ ይኹን ዘለዎ ቦታ ኣይፍለጥን እዩ። ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሰልፊ እውን ኣብዚ ቀረባ ሳምንታት ተኣሲሮም ኣለዉ።

• ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ሰባት ግህሰት መሰል ክፍጽሙ እዚ ናይ ሕጂ ፈለማዮም ኣይኮነን። መንግስቲ ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ናይ ምትእኽኻብን መሰል ከምዝረግጽ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ።

• ኣብ ታሕሳስ 2015፡ ንጡፋት ተጣበቕቲ መሰል፡ ጌታቸው ሺፈራው፡ ዮናታን ተረሳ፡ ፈቃዱ መርቃና ብሃውሪ ምስተኣስሩ ክሳብ

• መንግስቲ፡ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ኣብ ዞባ ኦጋዴን ከይኣትዉን ካብቲ ቦታ ጸብጻባቶም ከየሕልፉን ከልኪሉ። በቲ ጸረ-ሽበራ ኢሉ ዘውጽኦ ኣዋጅ ድማ ሕጋውነት ከምዝረክብ ገይርዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት፡ ብወተሃደራውን ጸጥታውን ሓይልታት ናይቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦጋዴን ዝፍጸም ናይ ኲናት ገበናትን ግህሰት መሰል ወዲ ሰብን ብዙሕ እዩ።

• እታ ሓንቲ ካብተን ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ዘምጽኣ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ እናተባህለት ዝዝረበላ ኢትዮጵያ፡ ህዝባ ካብቶም ዝደኸዩ ህዝብታት ዓለም እዩ። ብመሰረት ሓባሪ ሰሌዳ ምዕባለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብ 178 ሃገራት ኣብ መበል 173 ተሰሪዓ ትርከብ።

• 560,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት – ደርቂ፡ ውሕጅ ብዘስዓቦ ዕልቕልቕ፡ ውሽጣዊ ግጭታት – ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ይርከቡ።

• ወዘተ. . . ።
“ስለዚ”፡ ይብል’ሞ እቲ መግለጺ፡ “ፓርላማ ኤውሮጳ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዝተገብረ፡ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ዝተጠቕመ፡ ኣብ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ህይወት ብዙሓት ዝቐዘፈ ፍጻመ ብትሪ ይኹንን” ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክትግብር ድማ ጸዊዑ።

• ነቲ “ጸረ-ሽበራ” ብዝብል ስም ዝወጸ መመሳመሲ ሕጊ፡ ናይ ፖለቲካ ተቓወምቲ፡ ተጣበቕቲ መሰል ሰብን ካልኦት ተዋሳእቲ ናይ ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ንምድቋስ ከይጥቀመሉ። እቲ ሕጊ ምስ ኣህጉራውያን ሕግታትን መትከላትን ከምዝሳነ ንምግባር ዳግማይ ክኽልሶ፣

• መሰል ማዕርነት ብሄራትን ማሕበረ- ኮማትን ከምዝረጋገጽ ክገብርን ኩለን ብሄራት ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሃገረን ክዋስኣ ከፍቅድን፣

• ንኣህጉራውያን ሕግታትን ውዕላትን ክምእዘዝ፣

• ብሰላማዊ መንገዲ ተቓውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ሰባት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቑጠብ። ኣብ መወዳእታ፡ ኩሉ እዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ፍጻመታት፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከቢድ ናይ ጥሜት ህይወት ኣብ ዘሕልፈሉ ዘሎን ጥሪት ፈቐድኡ ክሞታ ጀሚረን ኣብ ዘለዋሉን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ደርቂ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ብምዃኑ፡ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣዝዩ ተሻቒልሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን።

እቲ መግለጺ፡ ናብ ዝተፈላለያ ኣካላት ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ፓርላማ ኢትዮጵያ፡ ፓርላማ መላእ ኣፍሪቃን ካልኦት ጸለውቲ ኣካላትን ተላኢኹ ኣሎ።
መግለጺ ፓርላማ ኤውሮጳ፡ ንፓርላማ ኤውሮጳ ደኣ’ምበር ንኤውሮጳዊ ሕብረት ዝውክል ኣይኮነን።

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt