September 25, 2012

ኤርትራ እትኽተሎ ናይ ወጻኢ ስትራተጂ፣ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ከምዝኾነ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ኤርትራ እትኽተሎ ናይ ወጻኢ ስትራተጂ፣ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ከምዝኾነ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ኤርትራ እትኽተሎ ናይ ወጻኢ ስትራተጂ፣ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ከምዝኾነ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብ25 መስከረም ምስ ኣብ ምስሪ ዝዓበየት መጽሄት ‘ኣ’ስያሳ ኣ’ደውልያ’ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት ገሊጹ።

ኣብ’ቲ ብቐንዱ ኣብ ጕዕዞ ህንጸት ሃገር፣ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት፣ ዝምድናታት ኤርትራ ምስ ሃገራት ዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን፣ ከምኡ’ውን ኩነታት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ዘተኰረ ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ብዋጋ ካልኦት ክትረብሕ፣ ክትስውድን ክትፍርዝንን ምህቃን ኣዝዩ ሓደገኛ ከምዝኾነ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርአ ዘሎ ጸገማትን ግጭታትን ድማ ቀጥታዊ ሳዕቤን ናይዚ “ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ” ዝብል ገባቲ ኣካይዳ ከምዝኾነ ብምምልካት፣ ኤርትራ ምስ ኩለን ሃገራት ብምክብባር፣ ምምልላእን ምትሕብባርን ዘንብራ ስትራተጂ ከምእትኽተል ብዝርዝር ኣብሪሁ።

“ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ሓድሽ ክውንነት፣ ዝምድና ኤርትራ ምስ ምስሪን ሶማልን መጻኢኡን ከመይ ይመስለካ?” ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፣ ንጉዳያት ምስ ምምጻእን ምኻድን ውልቀ-ሰባትን መንግስትታትን ምትሕሓዙ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራ ከምዘይኮነ፤ ኣብ’ዚ ዞባ ዘሎ ጸገማት ድማ ሳዕቤን ግዳማዊ ፖለቲካውን ወትሃደራውን ምትእትታዋት ከምዝኾነ ንጉዳይ ሶማልን ሱዳንን ብምጥቃስ ዘመልከተ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ግዳማዊ ምትእትታውን ሓንካሪ ተራኡን ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት እኹል ተመኵሮ ተቐሲሙሉ – ንቕሓት ኣህዛብ ብኡ መንጽር በሪኹ ብምህላዉ፣ ታሪኻዊ ዝምድናታት ናይ ኣህዛብ’ዘን ሃገራት ነባሪ ከምዝኾነ ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ወሲኹ፣ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ምስሪ ብዝተኸተለቶ ንሰሜን ጥራይ ዘንቃዕረረ ኣካይዳ፣ ኣብ ዓረባዊ ዓለምን ኣፍሪቃዊ ዓለምን ዝነበራ ተራን ቦታን ከምእተዳኸመ፣ እዚ ድማ ኣብ’ቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዝገደፈ ብምጥቃስ፣ “ናብቲ ቦታኣ ክትምለስ ድያ?” ዝብል ሕቶ፣ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ክውንነት ኣብ ግምት ብምእታው ንምግማቱ ግዜ ከምዘድሊ፤ እንተኾነ ግን ዝተኸስረ ዕድላት ንምምላስ ምእንቲ ክከኣል፣ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል – ተራ ሓርነት ፖሊሲኣ ዘውሓሰትን ንረብሓ ህዝባን ዞባን ቀዳምነት እትህብን ምስሪ ክዓቢ ኣገዳስነቱ ልዑል ከምዝኾነ ኣስሚሩሉ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ተራ መዳውብቱ ሃገራትን ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ፣ እቲ ማያዊ ኣካል ብደረጃ ዞባን ዓለምን ኣዝዩ ስትራተጅያዊ ምዃኑ፤ ዝኾነት ትኹን ሃገር – ዓቕማ ብዘየገድስ ንበይና ጸጥታኡ ከተውሕስ ስለዘይከኣል፣ ኩለን ናብኡ ዝኸፍት በሪ ዘለወን ሃገራት ንግዳማዊ ምትእትታው ወጊድ ኢለን ብሽርክነት ክሰርሓ መሰረታዊ ረቛሒ ከምዝኾነ ጠቒሱ፣ ነዚ ዘገልግል ቍጠባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ወፍራዊ፣ ትሕተ-ቅርጻውን ካልእን ኣሊያ (ሜካኒዝም) ፈጢረን ክሰርሓ ከምዝግባእ ብምዝኽኻር፣ “ዓቕሚ ናይዘን ሃገራት፣ ልዕሊ ናይ ዝኾነት ትኹን ንጸጥታ ናይዚ ባሕሪ ንምውሓስ ኢላ ካብ ካልእ ከባቢ እትመጽእ ሃገር’ዩ” ብምባል፣ ሃገራት’ዚ ዞባ ኣብ መንጐአን ምምልላእን ምትሕብባርን ክህሉ ጸዊዑ።

ንዝምድና ኤርትራን ቐጠርን ብዝምልከት ድማ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ ቅኑዕ ምርዳእ ንጉዳያት፣ ቀጻሊ ምምኽኻርን ምኽባር ፖለቲካዊ ምርጫታትን መርገጺታትን ዝተሰረተ ስትራተጅያዊ ዝምድና ከምዝኾነ ብምግላጽ፣ ከም ካናዳ፣ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን፣ ቐጠር’ውን ኣብ ኤርትራ ወፍርታት ከምዘለዋ ገሊጹ።

ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምስ ምስራዊት መጽሄት ‘ኣ’ስያሳ ኣ’ደውልያ’ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንዝርአ ዘሎ ምቅይያራት ኣብ ሓደ ዘንቢል ኣእቲኻ ሓደ ስም ምጥማቑን ብሓደ ዕሲ ክትዕይሮ ምፍታንን ክውንነታዊ ከምዘይኮነ፤ ካብ’ዚ ምቅይያራት’ዚ ድማ ኣህዛብ ብዙሕ ይመሃሩ ከምዘለዉ ብምምልካት፣ ኣብ ሰዋብት ዝተሰረተ ቅልበት እምበር ምስ ፍጻመታት ክብን ለጠቕን ዝብል ንባብ፣ ፖለቲካዊ ባህሊ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይኮነ ኣስሚሩሉ።

**** ኣ.ዜ.ኤ ****

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...