May 21, 2013

ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎሞ።

ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን
መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎሞ።

ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎሞ።

ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመበል 22 ዓመት በዓል ናጽነት ብውዕዉዕ መንፈስ የብዕልዎ ከምዘለዉ ህዝባዊ ርክባት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ ከተማ መልበርን ሓቢሩ።

እዚ ኣብ መውዳእታ ናይ’ዚ “መኸተ ድርዕና – ስራሕ ክብርና” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ ሰሙን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ብድምቀት ዝጀመረ ኣበዓዕላ ታሪኻዊ ዕለት በዓል ናጽነት ኤርትራ ክሳብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክቕጽል ከምዝኾነ፡ ካብ ኣቦ መንበር ናይ’ታ ኣውሃሃዲት ሽማግለ በዓላት፡ ኣቶ ያሲን ዑመር ከምዝገለጸ ህዝባዊ ርክባት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ ከተማ መልበርን ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ኣብ ከተማ መልበርን ዝተኻየደ በዓል፡ ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣቶ በሽር እድሪስ ኑር ተረኺቡ ኣብ ወጻእን ውሽጥን ንዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብዚ ክቡር ዕለት ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ኣብጽሓና ድሕሪ ምባል ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነትና፡ ህዝብና ሓድነቱ ዘደልደለላ፡ ንሓሳዳት ዘሰምበደላን ዝመከተላን፡ ዘይትድፈር ሃገር ምዃና ኣብ ዘጉልሓላ እዋን ይበዓል ምህላዉ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሓበንን ኩርዓትን ይሰማዓዮ ኢሉ።

ኣቶ በሽር ኣስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 22 ዓመታት ናጽነት፡ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻወቶ ተራ ቀሊል ኣይነበረን፡ ድሕሪ ምባል፡ ነዚ ኣብ ውሽጢ 22 ዓመት ኣጥሪናዮ ዘለና ዘይተኣደነ ገዚፍ ቁጠባዊ ወፍሪ፡ ምናልባት ብዓይኒ ማዕዶ ንዝርኢ ብዙሕ እኳ እንተዘይመሰለ፡ ተሰላሲሉ ዘሎ ስራሓት ቀሊል ከምዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝኣምነሉ ግሁድ ሓቂ እዩ። እቲ ቕድሚ 22 ዓመት ንሪኦ ዝነበርና ጮራ ኩለንተናዊ ሓርነት ባና ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ናብ ክውንነት ዝተሰጋገረሉ እዋን ንኣቱ ስለዘለና፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ሓደ ድሕሪቲ ሓደ ከጋጥሙና ዝጸንሑ ናይ ቀረባን ርሑቕን ተጻብኦታት ኣላሽ ዘበልናሉ ስለዝኾነ ብኹሉ መዓቀኒታት ኣብ ብሩህን ትስፉውን ዓመት ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ።

ኣቶ በሽር ኣብ መጨረሻ፡ ንመጻኢ ድማ ዝያዳ ብምስራሕ፡ ንህዝብና ቅሳነትን ሰላምን፡ ንጎረባብትና ድማ ኣብነት ከምእንኸውን ንህዝብታት ዓለም ክልተ ግዜ ከምእነዛርብ ኣይንጠራጠርን ኢና። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘይትድፈር ኤርትራ፡ ጸብለል ኢላ ክትህሉ ብሓባር ስለዝሰራሕና ተዓዊትና። ንጽባሕ’ውን ሓቢርና ስለእንወፍር፡ ኤርትራ ላዕሊ ከምእንሰርዓ ኩላትና ተሓቢንና ከምእንነብረላ፡ ስውኣትና ዘሰከሙና ሓላፍነት ስለዝኾነ፡ ብዘይጥርጥር ሕድሮም ኣጽኒዕና ንወለዶታት ከነሰጋግሮ ምዃንና ዝጠራጠር ሃገራዊ ኤርትራዊ ኣይክህሉን እዩ ክብል ገሊጹ።

ብድሕሪ’ዚ ህዝቢ ምስ ጉጅለ ባህሊ ስኒት፡ ብዝተፈላለይ ባህላዊ ደርፍታትን ሃገራዊ ግጥምታትን ክዝነጋዕ ኣምስዩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቻይና፡ ኣቶ ጸጋይ ተስፋጽዮን ተንቃሳቓሲ ኣምባሳደር ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ብዕለት 17 ግንቦት 2013 ንጋቨርነር ጀነራል ኣውስትራልያ ሚስ ኮንቲን ብራይስ (Ms Quentin Bryce) ናይ ስራሕ ወረቐቱ ከምዘረከበ ካብ ከተማ ካንቤራ ዝተርኽበ ሓበሬታ ብምጥቃስ ህዝባዊ ርክባት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ ከተማ መልበርን ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ናይ ምርኽኻብ ዕለት፡ ኣምባሳደር ጸጋይ ተስፋጽዮን ካብ ክቡር ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝተላእከ ናይ ምትሕግጋዝን ሰናይ ምንዮት መግለጽን ዝሓዘ ን ሚስ ኮንቲን ብራይስ (Ms Quentin Bryce) ከቕርብ ከሎ፡ ሚስ ኮንቲን ብራይስ (Ms Quentin Bryce) ብወገና፡ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣውስትራልያን ኤርትራን ዝጸንሐን ዘሎን ታሪኻውን ጥቡቕን ዝምድና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክድልድል ድሌት ህዝብን መንግስትን ኣውስትራልያ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ፡ ንኣምባሳደር ጸጋይ ተስፋጽዮን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ክኾነሉ፡ መንግስቲ ኣውስትራልያ ድማ ከምቀደም ሎሚ’ውን ብሙሉእ ዓቕማ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክቕጽል ምዃኑ ሓቢራ።

ሚስ ኮንቲን ብራይስ (Ms Quentin Bryce) ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ቲ ንዓመታት ተቓሊሱ ዝረኸቦ ናጽነት የብዕል ምህላው ብምጥቃስ በዚ ኣጋጣሚ ሙሉእ ጥዕናን ዕድመን ንኽቡር ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ ምዕባለ ድማ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዋ ትምኒት ከምዝገለጸት ህዝባዊ ርክባት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ ከተማ መልበርን ሓቢሩ።

ሚኪኤል ኢሳቕ
ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት
ቤ/ጽ/ጠ/ቆንስላው ሃ/ ኤርትራ
መልበርን-ኣውስትራልያ

Eritrea reopens embassy in Addis Ababa in fresh...

President Isaias arrives in Addis Ababa

State Lunch in honor of President Isaias

Seminar by President Isaias in Sawa

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ ናይ መወዳእታ ኽፋል ስደት...

Ethiopian Airlines to start operation