April 7, 2011

ኣፍጋኒስታን። ብወተሃደራት ኣመሪካ ዝተፈጸመ ርሸና

ኣፍጋኒስታን። ብወተሃደራት ኣመሪካ
ዝተፈጸመ ርሸና

ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸኑ ብማዕከናት ዜና ዓለም ክቃላሓሎም ዝቐነዩ ወተሃደራት ኣመሪካ።

ነቲ ቅትለት ከምቲ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣመሪካ (ፔንታጎን) ዝብሎ ብዘይ ፍላጥ ሓለፍቶም ዘይኰነስ።ብኣፍልጦ ሓለፍቶምን መላእ ኣባላት ኣሃዱኦምን ዝፈጸምዎ ምንባሮም ሮሊንግ ስቶን ዝተባህለ መጽሄት ሓቢሩ፣ ብዘይካ’ዚ እቲ መጽሄት። ወተሃደራት ኣመሪካ ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ቦታን ኣብ ልዕሊ በርጌስ ኣፍጋናውያን ብዛዕባ ክፍጽምዎ ዝጸንሑ ቅትለት ኣቃሊሑ ኣሎ፣
እቲ መጽሄት ብኢንተርነት ዘቃልሖ ካልእ ዜና። ክልተ ናይ በርጌስ ክዳን ዝለበሱ። ብሞተር ብሽክለታ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት ድብያ ኣካይዶም ብዝጸንሑ ወተደራት ኣመሪካ ብኣድራጋ ጠያዪት  እናተቐትሉ እንከለዉ ዘርኢ ቪደዮ ይርከቦ፣ ናይ ሮክ ሙዚቃ ኣብ ዘሰነዮ ካልእ መጥቃዕቲ ድማ።

ነፈርቲ ኵናት ኣመሪካ ንኽልተ ንጹሃት ሰባት ደብዲበን ክቐትላኦም እንከለዋ ዘርኢ ስእሊ ቪደዮ ብኢንተርነት ተቓሊሑ’ዩ፣ ብዘይካ ኣብ ልዕሊ’ቶም ምስ ዝቐተልዎም ሬሳታት ብጃህራ ዝተሳእሉ ሓሙሽተ ወተደራት ኣመሪካ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሸውዓተ’ውን ክሲ ተመስሪቱ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ፣  ይኹን’ምበር። ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣሰቃቒ ቅትለትን ግፍዕን ዝፈጸሙ ወተሃደራት ኣመሪካ ክውሰድ ዝኽእል ሕጋዊ መቕጻዕቲ ስማዊ ክኸውን ከምዝኽእል’ዮም ተዓዘብቲ ዘመልክቱ፣

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...