August 1, 2011

ኣብ ኣስመራ ብውዕዉዕ መንፈስ ኪካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፈስቲቫል 2011 ተዛዚሙ፣

ኣብ ኣስመራ ብውዕዉዕ መንፈስ ኪካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፈስቲቫል 2011 ተዛዚሙ፣

ኣብ ኣስመራ – ቀጽሪ ኤክስፖ ብውዕዉዕ መንፈስ ኪካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2011፣ ሚኒስተራት፣ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ዕዱማት ኣጋይሽን ወከልቲ ዞባታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዝተፈላለየ ምርኢታትን ውድድራትን ንዝተዓወቱ ዞባታትን ውልቀ-ሰባትን ሽልማት ብምዕዳል ሎሚ ምሸት ብወግዒ ተዛዚሙ።

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ኣካያዲ ስራሕ ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል፣ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣስታት 290 ትካላት ከምእተሳተፍዎን ልዕሊ 800 ሽሕ ሰባት ከምዝነገድዎን ጠቒሱ፣ እቲ ጣቋ ግን ልዕሊ ቁጽርን ጽባቐን ዝኸይድ ጭውነት፣ ባህሊ፣ ስልጣነን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ብህያው ዝመስከረ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ኩሎም ሃገራውያን ጽንብላትና፣ እዛ ሃገር፣ ሃገር ሕድሪ፣ እዚ ህዝቢ ድማ ጥሙር ህዝቢ፣ ምዃኑ ዘነጽር መልእኽቲ ጽንዓት ዘመሓላልፉ ምዃኖም ዘመልከተ ኣቶ ተስፋይ፣ “ተጻባእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓድነቱን ጥምረቱን ምምጻእ ከቢድ ጥራይ ዘይኮነ ኮንቱ ምዃኑ ብኣጋ ኪፈልጥዎ ይግባእ” ኪብል ኣገንዚቡ።

ኣብቲ ሎሚ ዓመት ዝተኻየደ ፈስቲቫል፣ መንእሰያት መሃዝትን ኣፍረይትን ንኪኾኑ ዝለዓለ ቦታን ቆላሕታን ብምሃብ ዝተፈላለየ ምህዞኣዊ ምርኢታት ብምቕራብ ብተዓዘብቲ ፍሉይ ኣድናቖት ከትርፍ እንከሎ፣ ኣብ ቁሸት ትምህርቲ’ውን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ መደባት ንምዕዋት ተመሃሮ ነቲ ብክለሳ ሓሳብን ብግብርን ዝመሃርዎ ዘለዉ ስርዓተ-ትምህርቲ ኣብ ባይታ ብኸመይ ከም ዘንጸባርቕዎን ኣብ ነንሓድሕዶም ተመክሮታት ኣብ ምልውዋጥን ሓጋዚ ምንባሩ ተገሊጹ።

ካልእ ፍሉይ ሕላገት ፌስቲቫል ኤርትራ ብኹሉ ኩርናዓት ዝመጸ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ይምሰ ይቕተር ብዘየገድስ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቐሰሉ ናይ ሰላም ቅርዓት ም`ዃኑ፣ እዚ ሃዋህው’ዚ ከኣ ሎሚ ዓመት ዝያዳ ዝጎልሓሉ ብምንባሩ፣ ወጻእተኛታት “ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዘይረአ ፍሉይ ተውህቦ’ዩ” ክብሉ ኣድናቖቶም ገሊጾም፣

ኣብዚ ካብ 23 ክሳብ 31 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኣብ ቁሸት ትምህርቲ፣ ምህዞን ሰንዓን ቁሸት ዞባታትን ዞባ ደቡብ፤ ኣብ ድኮና ኣባይትን ያታዊ መነባብሮን ድማ ዞባታት ጋሽ-ባርካን ደቡብን ከምኡ’ውን ብክትዕ ካብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ቀዳሞት ብምዃን ተዓዊተን። ብተወሳኺ ዞባ ደቡብ ጎብለል ያታዊ ስፖርት፣ ትልሂትን ሙዚቃን ፈስቲቫል ኤርትራ 2011 ኮይና።

ብዘይካ”ዚ፣ ብኹሉ ሃገራዊ ቋንቋታትና ካብ 2010 ክሳብ 2011 ካብ ዝፈረያ 290 ደርፍታት፣ 10 ብሉጻት ኪሽለማ እንከለዋ፣ “ገዛና” እትብል ናይ ድምጻዊ ጀማል ሮሞዳን ደርፊ ብቛንቋ ትግርኛ ቀዳመይቲ ወጺኣ።

ብተወሳኺ፣ ውድድር ያታውን ዘመናውን ስፖርት፣ ቁሸት ትምህርቲ፣ ድራማታትን ተዋሳእትን፣ ያታዊ መሳርሒታት ትሕተ-ዕድመ፣ ቁሸት ዞባታት ኣዳራሽ ምርኢት፣ ድኮና ኣባይትን መነባብሮ ብሄራትን፣ ውድድር ሑጽያት፣ ሓጺር ዛንታ፣ ክላሲካላዊ ሙዚቃ፣ ሙዚቃ ቪድዮ፣ መደረ፣ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን፣ ኣናብባ ግጥሚ፣ ከምኡ’ውን ኣፋዊ ያታት ዝተሳተፉ ተዓወቲ ካብ ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም።

******** ኣ.ዜ.ኤ. ********

Joint Press Statement between Somalia and Eritrea

President Isaias departs for working visit to...

President Isaias holds talks with Vice Foreign...

President Isaias met and held talks with US...

Eritrean community festival in Riyadh

More diplomatic activities by Eritrean nationals...