May 12, 2011

ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሰረተ ምዕሩይ ቊጠባዊ ሰረት ኤርትራ፣ ንትስፋው መጻኢ ዝሕብር ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ።

ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሰረተ ምዕሩይ ቊጠባዊ ሰረት ኤርትራ፣ ንትስፉው መጻኢ ዝሕብር ምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ምስሪ ጋዜጣ ኣልኣህራም ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብዛዕባ’ቲ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ ብዝምልከት ንዝቀረበሉ ሕቶ፣ ንፍሽለት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘግሃደ ብድፍኢት ኣሜሪካ ዝተበየነ እገዳ፣ ንኤርትራ ንምብርካኽ’ኳ እንተ ነበረ፣ ንሃንደስቱ ዘናወጸ ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘበርዓኖ ብምምልካት፣ ኤርትራ ኣጽዋር ዘይኮነስ ናውቲ ህንጻን ሕርሻን ጥራይ ከምዘድልያ ኣረዲኡ።

ንተራ ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ውድባት ብዝምልከት ድማ፣ እዘን ከም መተካእታ ሃገራውያን ስርዓታት ኮይነን ዝሰርሓ ስለያዊ መጋበርያ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝኾና ውድባት ንውሽጣዊ ናይ ምግባር ዓቕሚን ተሓጋጊዝካ ምስራሕን ሽርክነትን ኣልሚሰን ናይ ተጸባይነትን ተመጽዋትነትን ባህሊ ዘሰስና ብምዃነን ብኤርትራዊ ባህሊ ንጹጋት ምዃነን ኣብሪሁ።

ፕረዚድንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ኣብ ምስሪ ድማ ብፍላይ ዝተኸስተ ነትጒ ብዝምልከት ድማ፣ ህዝብታት ብዝወረዶም በደል ክቃወሙ ባህርያውን ቅቡልን’ኳ እንተኾነ፣ ብዘይንጹር ፕሮግራምን መሪሕነትን ውዳበን ዝተላዕለ ነትጒ ብምዃኑ ግን ምዕባለታቱ ብትዕግስቲ ምክትታል ዝሓትትን ዝምልከቶም ሃገራውያን ሓይልታት ነዚ ሕጂ ሰውራ ዝብልዎ ዘለዉ ነትጒ፣ ባህጊታት ህዝብታቶም ከይመለሰ ብናይ ደገ ሓይልታት ከይብርዕን ልዑል ትኩርነትን መኣዝንካ ናይ ምንጻርን ዕማም ይጽበዮም ምህላዉ ሓቢሩ።

ንብዙሕነት ሰልፊታት ኣመልኪቱ ድማ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ደሞክራስን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ብውሽጣዊ ምዕባለ ህዝብታት ዝመጽእ ማሕበረ-ቊጠባዊ ኩነታት፣ ምዕሩይ ዝርግሐ ጸጋታትን ሰላምን ዘውሕስን እምበር፣ ምስ ክውንነትካ ዘይከይድ ንሓድነትን ስኒትን ህዝብታት ብሃይማኖት፣ ቀቢላ፣ ኣውራጃ መቓቂሉ ንናይ ደገ ምትእትታው ዕድል ዝኸፍት ናይ ምዕራባውያን ቅዲ ደሞክርሲ ፍጹም ቅቡል ከምዘይኮነ ኣስሚርሉ።

ኣብ ሶማል መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቛም ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ምዕራብን መጋበርያታቶምን ብዝምልከት ድማ፣ ሶማላውያን ጉዳዮም ባዕሎም ንኸይፈትሑ ስለዝተኸልከሉ ኩሉ’ቲ ብደገ እናተሰንዐ ብደጋጋሚ ዝተፈተነ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝበሃል ጉዳይ ፍረ ከምጽእ ከምዘይከኣለ ብምሕባር፣ ኣብ ሶማል ህዝባዊ ደገፍ ዘለዎ ማእከላይ መንግስቲ ክመጽእ፣ ጉዳይ ቀርሰና ክፍታሕን ኣብ ዞባና ተራኣ ክትጻወት እትኽእል ሃገረ ሶማል ክትረጋገጽ እንተኾይናን፣ ምዕራባውያን ሓይልታትን መጋበርያታቶምን ኢዶም ስሒቦም ሶማላውያን ጉዳዮም ባዕላቶም ንኽፈትሑ ዕድል ክወሃብ ከምዝግባእ ኣረዲኡ።

ብዛዕባ ፈለግ ኒል ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ብዝምልከት ከኣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባና ሓባራዊ ምትሕግጋዝ፣ ወፍሪን ንግዲን እንተተረጋጊጹ ትሕዝቶ ማይ ፈለግ ኒል ንወለዶታት ዝኣክል ምዃኑ ብምሕባር፣ ብፈለግ ኒል ምውጥዋጥ ግን ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

******ኣ.ዜ.ኤ*******

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...