July 17, 2017

ኣስመራ፣ ከተማ ሕልምታት – Asmara: City of Dreams

ኣስመራ፣ ከተማ ሕልምታት – Asmara: City of Dreams

ብዕለት 15.7.2017 ኣብ ዋና ከተማ ኣውስትርያ፣ ቪያና ንክብሪ ናይዛ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ተመዝጊባ ዘላ ከተማ ኣስመራ ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ በዓል ከምዝተኻየደ ቤ.ጽ. ቀዋሚ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤ.ጽ. ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቪያና᎓ ኣውስርትያ ሓቢሩ።

እዚ ብምትሕብባር ናይዞም ሲዒቦም ዝግለጹ ኣካላት ዝተወደበ በዓል ከምዝኾነ ይግለጽ፣

1) ዪኒቨርሳል ፒስ ፈደረሽን
2) ቤ.ጽ. ቀዋሚ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤ.ጽ. ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቪያና᎓ ኣውስርትያ
3) ማሕበር ወከልቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤ.ጽ.ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቪያና᎓ ኣውስርትያ
4) ሆርን ኦፍ ኣፊርካ ፒስ ኢኒሽያቲቭ

ታሪኻዊት ከተማ ኣስመራ ኣብቲ ብዕለት 8.7.2017 መበል 41 ንታሪኻዊ ባህላዊ ቅርሳታት ኣብ ከተማ ክራካው ፖላንድ ዝተጋብአ ጉባኤ ዩኔስኮ᎓ “ኣስመራ᎓ ዘመናዊት ከተማ ኣፍሪቃ” ብዝብል ስም᎓ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ከምዝተመዝገበት ዝዝከር ኢዩ። እዚ ተፈላጥነትዚ ከተማ ኣስመራ ንህዝቢ ኤርትራን ኣፍሪቃን ንዓለምን ብዘመናውነታን ታሪኻውነታን ዓሚቕ ትርጉም ከምዘለማ ዘብርሀ ፍጻሚ ኢዩ። ኣብ ምድላዉን ምክያድን ናይቲ ጽምብል ኣቶ ዓብደልቃድር ሓምዳንን ኣቶ ሃብትኣብ ጽገን ተሳቲፎም ከምዝነበሩ ይፍለጥ።

ስለዚ ነዚ ንምጽንባል ወደበቲ ንኣካየድቲ ኣስመራ ሀሪተጅ ፕሮጀክት ኢንጂኔር ተስፋኣለም ወልደሚካኤልን ኢንጂኔር መድህኔ ተኽለማርያምን ብምዕዳም᎓ ኣስታት 200 ዕዱማት ዝተሳተፍዎ ኣዝዩ ዕዉት በዓል ኣካይዶም። እዚ ብመስረት ፖወር ፖይንት ዝቐረበ መገለጺ᎓ ኣዝዩ ዝርዝራውን ኣስመራ ኣብቲ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ምእታዋ᎓ ግቡእ ቦታኣ ከምዝኾነ ብመርትዖታት ገሊጾም። ድሕረ ባይታ ኣስመራ፣ ዘለዉዋ ቅዲ-ህንጻታት᎓ ናይ ኢጣልያውያን ምህንድስናንን ኤርትራዊ ጉልበትን ተመክሮ ህንጻን ተደማሚሩ᎓ ከምውጺኢቱ እዞም ብርቂ ዝኾኑ ህንጻታት ከምተሃንጹ ሓቢሮም። ኣብ መግለጺኦም᎓ እቲ ኮሚቴ እንታይ ዓይነት ቅርጺ ኣባላትን ተሓጋገዝቲ ናይ ደገን ውሽጢን ኪኢላታትን ሓቒፉ᎓ ነቲ ኣስታት 1300 ገጻት ዝሓዘ ዕዉት ጽሑፍ ከምዘቕረበ ሓቢሮም። ካብ ህዝቢ ዝቀረቡ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብዘዕግብ ኣገባብ ገሊጾም። እዞም መሃንድሳት᎓ እዚ ዋና ከተማና ረኺባቶ ዘላ ተፈላጥነት᎓ ንሕጂን ንሓዋሩ ንምዕቃቡን ዝያዳ ሓላፍነት ከምዘሰክመና ኣረዲኦም።

እዞም ኣስታት 200 ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ጋዜጠኛታት᎓ ኣዝዮም ልዑል ደረጃ ዘለዎም ሞያውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሑ ኣባላት፣ ኣባላት ማሕበረ-ኮማት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ዜጋታት ላቲን ኣመሪካ፣ ኤስያውያን ኣመሪካውያን ፣ ኤውሮፓውያን. . .ወዘተ ዘለዉዎ ኢዩ። እዞም ብዓወት ኣስመራን ዝቐረበ ሰፊሕ መብርህታት ሓበሬታን ሓጎሶምን ዕግበቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ መድረኽ ብምውጻእን፣ ኣብ ፍኑው ዕላላትን ገሊጾም። ኣብቲ መደብ ኣሕዋት ሱዳናውያን ጉጅለ ባህሊ፣ ምሕዝነቶምን ሓጎሶምን ንምግላጽ ባህሊ ኣርእዮም። ኣውስትርያዊ ፕረሲደንት ጥሙር ብሕታዊ ትካላት አሰክሳ፣ ዶር. ገርሃርድ ኪናስት ደገፉ ብምግላጽን ብጊታሩ ህዝቢ ኣዘናጊዑ። በዚ ኣጋጣሚ፣ ዞባ ማእከል፣ ክፍሊ ተክኒክ ከምኡን ኣባላት ፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ በቲ ዘካየድዎ ዕቱብን ዘየሕለልን ጻዕሪን᎓ ካብ ኩሎም ተኻፈልቲ ኣድናቖት ረኺቦም።

ፕረሲደንት ዪኒቨርሳል ፒስ ፈደረሽን ዶር.ፐተር ሃይደር ከምዝሓበሮ በቲ ዕዉት መደብ ዕግበቱ ብምግላጽ፣ በቲ ብመገዲ ፈስቡክን ካልኣ ኣገባብ ሓበሬታን ጌሮም ዝዘርግሕዎ ዕድመታት እዝዮም እሽሓት ግዱሳት ከምዝተገድስሉ ሓቢሩ። እዚ ኣብ ማእከላይ ቤ.ጽሕፈቶም ዝተኻየደ በዓል ብተኻፈልቲ ክሳብ ዓንቀሩ መሊኡ ብምርኣዩ ኣዝዩ ተሓጊሱ።

ግዝያዊ ኣቦ ወንበር፣ ማሕበር ወከልቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤ.ጽ.ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቪያና ኣውስርትያ ፕረሲደንት ሆርን ኦፍ ኣፊርካ ፒስ ኢኒሽያቲቭ፣ ኢንጂ. ዓብደላ ሸሪፍን ዶር. ፐተር ሃይደርን በቲ ዝገበርዎ ዕዉት ጻዕርን ኣበርክቶን ክምስገኑ ዝግባእ ኢዩ። ብዘይደገፎም ዓወት ናይቲ መደብ ኣይምተዋሕሰን።

ኤምባስን ሃገረ ኤርትራ ኣብ በርሊን᎓ ጀርመን ነቲ ዝተዳለወ ሃገራዊ መግቢ ብምዉዋል᎓ ኣብ ዓወት ናይቲ መደብ ኣበርኪቱ።

ነዚ ዝተኻየደ ጽምብል ንምስናድ᎓ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ያረድ ተስፋይን ኣቶ ዳዊት ገብረየሱስን ብምምጻእ ሰኒዶሞ። ምስ ዝተፈላለዩ ሰብሞያን ሓለፍትን ተሳተፍቲ ሓጸርቲ ቃለ-መጠይቕ ኣካይዶም። ብተወሳኺ ኣብ ቤ.ጽ. ሕቡራት ሃገራት ብምኻድ ምስ ዳይረክተር ጉዳያት ዜና ሚስተር ማርቲን ነሲርኪ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ኣካይዶም።

ዓወት ንሓፋሽ!
ሃብትኣብ ጽገ ቪያና᎓ ኣውስትርያ

Eritrea’s delegation toured Indian development...

Eritrean senior delegation on working visit to...

The Demise of the TPLF Junta: Ashes to Ashes, Dust...

Eritrea will participate in ‘Greening...

Ethiopian Prime Minster winds visit to Asmara

March in Eritrea’s History