November 13, 2011

ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር፣ ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ማውሪሸስ ኣረኪቡ።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ዞባዊ ደቡባዊ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር፣ ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ሪፓብሊክ ማውሪሸስ ሰር ኣነሩድ ጁግናውት ኣረኪቡ።

ብ10 ሕዳር ኣብ ቀጽሪ ቤተ-መንግስቲ ማውሪሸስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፣ ኣምባሳደር ሳልሕ፣ ሰላምታን መልእኽቲ ሰናይ ምንዮትን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምምሕልላፍ፣ ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ማውሪሸስን ንምሕያል ከምዝጽዕር ኣረጋጊጹ።

ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ማውሪሸስ ሰር ኣንሩድ ብወገኑ፣ ሃገሩ ኣብ ምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምእትጽዕር ጠቒሱ፣ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምሉእ ጥዕና፤ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር ምስ ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፓብሊክ ማውሪሸስ ዶክተር ኣሕመድ ራሺድ ቢቢጆን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ኣርቪን ቡለል ብምርኻብ፣ ብሓፈሻ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምእተመያየጠ፣ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

Press Release

President Isaias sent messages of Congratulations...

Ambassador Omar Holds talks with Mauritius...

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية...

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር...

Eritrea: Geneva Mission Statement on Enhanced...