December 8, 2011

ንመሰናኽል ናብ ዕድል ምቕያር ባህሪ ኤርትራውያን ምዃኑ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ገሊጾም።

ንመሰናኽል ናብ ዕድል ምቕያር ባህሪ ኤርትራውያን ምዃኑ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ገሊጾም።

ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓለፈ ብቍጽሪ 1907 ዝፍለጥ ናይ እገዳ ውሳኔ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ 5 ታሕሳስ’ውን – ብተመሳሳሊ ብነድኢ ኣመሪካ ቍጽሪ 2023 ዝተሰምየ ተወሳኺ እገዳ ሓሊፉ’ሎ።

ኣብ ገጽ’ዚ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ውሳነ እገዳ፣ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ’ውን ከም’ቲ ዝሓለፈ ተሳሒሉን ሰዊዱን ከምዝወጽእ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣረጋጊጾም።

እቶም ዜጋታት ብቴለፎንን ኣካልን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ ተጻብኦ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልዕሊ 60 ዓመታት ዘቝጸረ ከምዝኾነን ብዙሕ ከምዘይገርሞምን ብምምልካት፣ “ኣብ ገዛእ ነብሱ ኣሚኑ ብብልሓትን ጽንዓትን ንዝሓለፈ ጽንኩር እዋን ዝሰገረ ህዝቢ ኤርትራ፣ እዚ ናይ ሕጂ’ውን ካብ ጕዕዞ ልምዓቱ ኣይዓግቶን ጥራይ ዘይኮነ፣ መሊሱ ሓይሊን ድርኺትን ክፈጥረሉ’ዩ” ኢሎም።

ለምለም በርሀ
“እዚ እገዳ ናይ ኣመሪካ እንተኾይኑ ሎሚ ኣይኮነን ኣጊዱና ኣንጊሁ ምስ ኣገዳና’ዩ ንዓና ኩሉ ሻዕ ኣብ’ዚ ኣይኮነሲ ኣብ በረኻ’ውን ምስ ኣገደና’ዩ። ንዓና ግን ብእኡ ኣይንሓዝንን ኢና። ንሕና ሂወትናን ሂወት ደቅናን ሂወት ኣሕዋትናን ስለዝኸፈልናሉ ከኣ ዝዓጅበና ነገር የለን። ኣመሪካ ይኣግድ ገለ ይኣግድ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ልምዓትን ተበግሶን ጥራይ ክንጎዪ ኣለና። ….. እንጌራ ምጽወታ ከኣ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላን። ንሕና ከኣ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ይኹን ኣብ’ቲ ልምዓትናን ምጥማርናን ኣብ ሓደ ሓድነት ኮይንና ንጉዕዞ እንተዘይኮይኑ፣ ብዛዕባ ናይ ኣመሪካ እገዳ ገለ-መለ ኣብ ሓንጎልና ኣይንሰርዖን ኢና። ከነልምዕ ኢና ክንሰርሕ ኢና። ንሕና ከኣ ጥሙራት ኮይንና ጥራይ ክንከይድ ኣሎና። ሓደ ልብን ሓደ ኣሰራርሓን ጥራይ ክንከይድ ኣሎና።”

እድሪስ ማዕቱቕ
ምስ ኩሉ ክፈጥርዎ ዝጸንሑ ጸገማትን ተጻብኦታትን ኣብዚ ሓጺር ናይ ናጽነት ዕድመና ዘመዝገብናዮ ገስጋስ ኣሰንቢድዎም’ዩ። ስለዚ ‘ርእሶም ከየልዕሉ ክንድህኾም ኣሎና’ ካብ ዝብል ሓሳድ ዕላማ ዝተበገሰ ውዲት ጥራይ’ዩ። ከምቲ ዝሓለፈ ብተሪር ሓድነትናን ጽንዓትናን ደሚቕና መሰስ ከምእንብል ድማ ዘጠራጥር የለን።”

ኣሕመድ ዓብዱ
እዚ ኣመሪካ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጻብኦታት፣ ሕማቕ ኣብነት ናይ ጽቡቕ ኣብነት ንኸይከውን ካብ ዘለዋ ስግኣት ዝነቅል’ዩ። ንኹሉ ብጽኑዕ ሓድነትና ብዓወት ከምእንሰግሮ ድማ ታሪኽና ህያው ምስክር’ዩ።

ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኦክላንድ – ኣመሪካ፣ ከምኡ’ውን ኣለም ዘሞን ኸድጃ ኣሕመድን ካብ ሽወደን ድማ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ዓለማዊ ውዲታት ገጢሙ ናጽነቱ ዝጨበጠ ሳላ ጽንዓቱን መስዋእቱን ከምዝኾነ ጠቒሶም፣ “ንጸሓይ ናጽነት ዘብረቐ ህዝቢ፣ በናኒ ድነ ካብ ገስጋስ ልምዓቱ ክዓግቶ ከቶ’ዩ።” ብምባል፣ እቲ እገዳ ነቲ ንመሰናኽል ናብ ዕድል ናይ ምቕያር ተመኵሮ ዘጥረየ ህዝቢ ኤርትራ፣ መሊሱ ክግስግስ ሓይሊ ከምዝኾኖ’ዮም ኣስሚሮምሉ።

ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ – “ሸንድለር ሊስት” ናይ ዝብል መጽሓፍ ደራሲ ቶማስ ኬኔሊ፣ ኣብ መጽሓፉ ከምዚ ዝስዕብ ጽሒፉ’ ኣሎ።

“ንኤርትራ ከጋጥማ ዝኽእል ዝዓበየ ብድሆ፣ እቲ ‘ነብስኻ ምኽኣል’ መርሓኣ’ዩ። እዚ ማለት፣ እቶም ‘ተስፋ-ኣልቦ ኣፍሪቃ’ (helpless Africa) ሳብት ሕጊ ክኸውን ዝደልዩ ምዕራባውያን፣ ነብስኻ ምኽኣልን ሓርነትካ ምኽባርን ዝብል ኣምር ኤርትራውያን ክነግስ ባህ ኣይክብሎምን’ዩ። ገለ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ’ውን ኣለዉ፣ ሕብራዊ ሰብ እንተዘይጓስይዎም ወይ እንተዘይከዲሞም ዘይፈዅሶም። ምዕራባውያን ንጥሜት ተግባራት ኣምላኽ፣ ንሳቶም ድማ ነቲ ‘ኣምላኽ ዘጥመዮ’ ዝብልዎ ከባቢ ረድኤት ዝዕድሉሉ ሕዛእቲ ጌሮም ከቕርብዎ ይህቅኑ። ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ‘ረድኤት ብጻዕሪ ክውገድ ይኽእል’ዩ’ እትብል ሃገር እንተተረኺባ’ሞ ፖለቲካዊ መዘዝ ስለዘምጽኣሎም ሴፍ’ዮም ዘልዕሉላ። ብጥቕልል ዝበለ ኣበሃህላ፣ ሓጥያት ናይ ኤርትራውያን እዚ ዝስዕብ’ዩ። ‘ኣብዛ ብልሒ እትጸልእ ዓለም፣ ክልተ ጫፉ ሽቶል ምዃኖም።”

ደራሲ ቶማስ ኬኔሊ

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials