October 12, 2011

ተዛማዲ ብልጫታት ኤርትራ ንምምዕባል፣ ምስ ቻይና ብምትሕብባር ብዕቱብ ይስራሓሉ ከምዘሎ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ገሊጹ።

ኤርትራ ኣብ’ዚ ዞባ ንዘለዋ ተዛማዲ ብልጫታት ንምምዕባል፣ ምስ ቻይና ብሽርክነት ይስራሓሉ ከምዘሎ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ዕለታዊት ጋዜጣ ቻይና – ‘ሻንግሃይ ደይሊ’ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ገሊጹ።

“ሽርክነታዊ ዝምድናና ምስ ቻይና ብኣብነት ዝጥቀስ’ዩ” ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ እትውንኖ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ፤ ዘለዋ ፖለቲካዊ ርጉእነት፣ ሕብረተ-ሰባዊ ስኒት፣ ባህሊ ስራሕን ዓያይነትን፣ ጽሬት መንግስቲን ንጹር ሕግታትን ፖሊሲን፣ ምስ’ቲ ኣብ ምውዳድ ትሕተ-ቅርጺ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ተደሚሩ፣ ንንግድን ወፍሪን ምችእቲ ከምዝገብራ ብምምልካት፣ ምስ ቻይና ኣብ ኩሉ ጽላታት ዝግበር ዘሎ ሽርክነታዊ ስራሕ፣ ነዚ ብኹሉ መዳያቱ ብምምዕባል ንክልተኣዊ ሓባራዊ ረብሓ ምግልጋል ከምዝኾነ ኣነጺሩ።

ቱሪዝምን ሃብቲ ዓሳን’ውን እቲ ካልእ ዘይተተንከፈን ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ዕድላትን ዘለዎ ድንግል ጽላታት ምዃኑ ዘመልከተ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ እዚ ጽላታት’ዚ ኣብ’ቲ ቀዳማይ ቀዳምነት ኤርትራ ዝኾነ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዝህልዎ ተራ ንምዕዛዝ ብኣተኵሮ ይስራሓሉ ከምዘሎን እቲ ዕድል ንቻይናዊ ወፍሪ ክፉት ምዃኑ፤ ኤርትራውያን ዜጋታት’ውን ኣብ’ቲ ዘሎ ዕድላት ከውፍሩ ጥራይ ዘይኮኑ መሻርኽቲ’ውን ንክኾኑ፣ እቲ ባብ ርሕው ምዃኑን ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ከምዝኾነን ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ንዝምድና ኤርትራን ቻይናን፣ ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ፣ ከምኡ’ውን ዘሎ ዕድላትን ተኽእሎታትን ወፍሪ ዝምልከት ቃለ-መሕትት፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ዕደና ቢሻ ኣዝዩ ንኡስ ክፋል ናይ’ቲ ኣብ ጽላት ዕደና ዘሎ ገዚፍ ተኽእሎ ከምዝኾነ፤ ካብኡ ዝርከብ እቶት ነቲ ኣብ ካልእ ጽላታት ዝግበር ወፍሪ ኣብ ምምዕባል ከምዝውዕል፤ እዚ ድማ ኣብ ምምሕያሽ ህይወት ዜጋታት’ዛ ሃገርን መጻኢ ወለዶታትን ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፣ ኣብ’ዚ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብደርቅን ጥሜትን ዝሳቐያሉ ዘለዋ እዋን ኤርትራ ክትሰርር ምኽኣላ፣ ውጽኢት ናይ’ቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝጸንሐ ወፍሪ ምዃኑ፤ ዝተርፍ ብዙሕ’ኳ እንተኾነ፣ ኤርትራ ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ከምዘላ ኣረጋጊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ፣ ቻይና ቀንዲ ንግዳዊ መሻርኽቲ ኤርትራ ምዃና ብምጥቃስ፣ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዘካየዶ ዘተ፣ ኣብ ምድንፋዕ ዝጸንሐ መደባት፤ ተራ ቻይና ኣብ ዞባዊ ውህደትን ምርግጋእን፤ ከምኡ’ውን ዝምድና ቻይናን ኣፍሪቃን ዘተኰረ ምንባሩ ብምሕባር፣ “ቻይና ኣብ ሽርክነታዊ መደባት ልምዓት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ምፍታሕ ጸገማት’ታ ኣህጉር ኣስተዋጽኦ ክህልዋ ሞራላዊ ግዴታ ኣለዋ” ክብል ኣስሚሩሉ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣስዒቡ፣ ኣብ’ዚ ቍጠባ ኣመሪካን ኤውሮጳን እናንቀልቈለ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፣ ብክውንነታዊ ኣጠማምታ እቲ ስንብራት ብቐሊሉ ዝሓዊ’ውን ስለዘይኮነ፣ መሪሕነት ቻይና ብዝለዓለ ደረጃ ንኽቕጽል፣ ኣማራጺታት ዕዳጋ ኣብ’ቲ ካልእ ዓለም ክተረጋግጽ ከምዘለዋ፣ ስለዚ ድማ ሓድሽ ራኢ ብምስኣል ኣብ ኣፍሪቃ ገዚፍ ወፍሪ ክትገብር ግዴታ ከምዘለዋ ጠቒሱ፣ ብረድኤትን ምጽወታን ዝረጋገጽ ምዕባለ ስለዘየለ፣ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ሓቀኛ ወፍሪ ክትገብር ከምዝግባእ ሓቢሩ።

“ጽሩይ መንግስቲ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ኣብ ወፍሪ’ዩ” ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ እዚ እንተዘይተረጋጊጹ መሰናኽል ስለዝበዝሕን ኣብ ባይታ ዝመጽእ እወታዊ ለውጢ የለን ጥራይ ዘይኮነ ኣሉታዊ ጽልዋኡ ከምዝብእስን ብምሕባር፣ እዚ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ሓሊኹ ሒዝወን ዘሎን ንህዝብታተን ግዳይ ጌሩ ዝርከብን ባልዕ ሓደገኛ ስለዝኾነ፣ ቻይና ንክልተኣዊ ረብሓ ኣብ ዘገልግልን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ዘንግስን ሓቀኛ ሽርክነት ክትደፍእ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ፣ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተሳለጠ ስራሕ፣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ጽላታት ድልዱል መሰረት ተነቢሩ ከምዘሎ፤ እቲ ዝህሉ ብድሆ ድማ ነቲ ዝተረፈ ምምላእ ምዃኑ ብምምልካት፣ “ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ኪንዮ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ንምስጓም፣ ምስ ቻይናውያን መሻርኽትና ንደፍኣሉ ኣሎና” ኢሉ።

******* ኣ.ዜ.ኤ *******

Joint Press Statement between Somalia and Eritrea

President Isaias departs for working visit to...

President Isaias holds talks with Vice Foreign...

President Isaias met and held talks with US...

Eritrean community festival in Riyadh

More diplomatic activities by Eritrean nationals...