July 3, 2011

ምሕዳር ኣመሪካ፣ ኣብ’ዚ ዞባ ሓንካሪ ፖሊሲታቱ ከተግብር ገፊሕ ባብ ዘርሓዉሉ፣ ኣብ እምባ ተጸጊዕካ ናይ ምንባር ስትራተጂ ዝኽተሉ ስርዓታት ምዃኖም፣ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ።

ምሕዳር ኣመሪካ፣ ኣብ’ዚ ዞባ ሓንካሪ ፖሊሲታቱ ከተግብር ገፊሕ ባብ ዘርሓወሉ፣ ኣብ እምባ ተጸጊዕካ ናይ ምንባር ስትራተጂ ዝኽተሉ ስርዓታት ስለዝረኸበ ምዃኑ፣ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ።

እቲ ሓተታ፣ ድሕሪ 30 ዓመታት ደማዊ ኲናት፣ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላውነቱ ተጓናጺፉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ለውጢ መጺኡ፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሓድሽ ናይ ታሪኽ ምዕራፍ ንዝተሰጋገሩሉ እዋን፤ ተፈጢሩ ንዝነበረ ትስፉው ዕድላትን ክውሰድ ጀሚሩ ዝነበረ ንዞባዊ ፖለቲካውን ቍጠባውን ውህደት ባይታ ዘጣጥሕ እወታዊ ተበግሶታትን ብምዝካር፣ ኣብ ኢትዮጵያ በትረ ስልጣን ዝጨበጠ ወያነ ግን፣ መብጽዓኡ ጠሊሙ፣ ስልጣኑ ንጸቢብ ጉጅለኣዊ ረብሓታቱ ከውዕሎ ብምጅማሩ፣ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ርእሲ’ቶም ካብ ነዊሕ ኣትሒዞም ዝኽድሙሉ ዝነበሩ ስርዓታት ጅቡቲ፣ ኬንያን ኡጋንዳን፣ ተወሳኺ መጋበርያ ስርዓት ከምዝረኸበ ሓቢሩ።

እቲ “ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ግዳይ ሓንካሪ ፖሊሲታት ምምሕዳር ኣመሪካ” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ሓተታ፣ ዞባና በቲ ኣብ 1991 ፈሊምዎ ዝነበረ ጥዑይ ኣንፈት ኪኸይድ እንተዝሕደግ ነይሩ፣ ሎሚ ኣበይ ምሃለወ ንምግማቱ ከምዘየጸግም ብምምልካት፣ ብሰሪ’ቲ ኣመሪካ ዝተኸተለቶ ናይ ድሕረ-ዝሑል-ኲናት ስትራተጂ፣ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ዘንበሩሉ ሓድሽ ምዕራፍ፣ መኣዝኑ ክስሕት ግዜ ከምዘይወሰደሉ ኣነጺሩ።

እቲ ሰሙናዊ ሓተታ ኣስዒቡ፣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ እንኮ ብቕኑዕ መርገጺታቱን ጽኑዕ መትከላቱን ንምምሕዳር ኣመሪካ ክብድህ ዝኽእል ሓይሊ፣ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ምንባሩ ዝገምገመ ምምሕዳር ኣመሪካ፣ ኣብ 1998 ንወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅሉዕ ወራር ክፍጽም ብምድፍፋእ፣ ነቲ ከዳሚ ስርዓት ኣብ ዘይወጻሉ ዓዘቕቲ ከምዝሸመሞ ብምሕባር፣ እቲ ወራር ብሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ተሓምሺሹ፣ ኣብ ማዝያ 2002 ወያነ ኣብ ሕጋዊ መጋባእያ ምስ ተረትዐ፣ ምምሕዳር ኣመሪካ – ዝባኑ ቀሊዑ፣ መንጎኛ ኮይኑ ንዝኸተመሉ ስምምዕ ደርብዩ፣ ልዕልና ሕጊ ረጊጹ፣ ንኣስታት 10 ዓመታት ንትግባረ ብይን ብምዕንቃጽ፣ ንቅልውላው ናይ’ዚ ዞባ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከምዘዕረጐ ኣብሪሁ።

“ኣብ ግንቦት 2005፣ ወያነ ድምጺ ህዝቢ ብምስራቑ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ህዝባዊ ናዕቢ ምስ ተላዕለ፣ ምምሕዳር ኣመሪካ፣ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ነቲ ብህዝቡ ዝተፈንፈነን ዝተጓሕፈን ስርዓት ምሕቋፍ’ዩ መሪጹ” ዝበለ እቲ ሓተታ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣረሜናዊ ተግባር እናተፈጸመ ድማ ርእዩ ከምዘይረኣየ ከምዝሓለፎ፤ ኣብቲ ግዜ’ቲ ምምሕዳር ኣመሪካ ንተቓወምቲ ኢትዮጵያ ብጸቕጢን ግንዖታትን መቓቒሉ ከዳኽም ዝተጻወቶ ተራ፣ ኣብ ጉዳይ ደሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንዝኽተሎ ድርብ ዕያር ዘቃልዐ ዘሕፍር ተግባር ምንባሩ፤ ይኹን’ምበር፣ ስርዓት ወያነ በዚ ዝተጠቕሰ ጽዑቕ ክንክን’ውን ካብ ውድቀት ክሰርር ስለዘይከኣለ፣ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቍጠባውን ፖለቲካውን ዓዘቕቲ ሰጢማ፤ ኣብ ዝኾነ እዋን ክነርጕ ዝኽእል ድጕል ባርዕ ሓቚፋ ትጓዓዝ ከምዘላ ሓቢሩ።

እቲ ሰሙናዊ ሓተታ ኣብ መወዳእታ፣ ንሓንካሪ ፖሊሲታት ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ሱዳንን ሶማልን ፈጢርዎ ዘሎ ዕልቕልቕን ብምጥቃስ፣ ብምዝራግ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ውጽኢቱ ተፈጢሩ ዘሎ ዘሕዝን ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላውን – ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ኣካል ክሕተት ዝግብኦ፣ ምምሕዳር ኣመሪካ እምበር ካልእ ከምዘይኮነ ኣስሚሩሉ።

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials