October 1, 2014

ሕቡራት ሃገራት ዳግም ክስራሕ፡ ክህነጽን ክብወዝን ኣለዎ ኢሎም ሚንስተር ወጻኢ ኤርትራ

ሕቡራት ሃገራት ዳግም ክስራሕ፡ ክህነጽን ክብወዝን ኣለዎ ኢሎም ሚንስተር ወጻኢ ኤርትራ

Eritrean-Foreign-Minister Osman Salihዖስማን ሳሊሕ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፡ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዳርጋ ካብ ቅድሚ 70 ዓመት ሒዝዎ ዝጸንሐ ኣቃውማ፡ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፖሊቲካውን ባህላውን ክውንነት ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ኢሎም።

“ብዘይ ጥርጥር ዓለምና ኣብ ኣዚዩ ዘሰክፍን ሓደገኛን ኩነታት ትርከብ ኣላ”

ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ፡ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ ንህዝቢ ኤርትራን ተጋድሎኡን ዝበደሎ ከይኣኽሎ፡ ሎሚ`ውን ነቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ዶብ ሓልፍነቱ ስሒቱ ፡ ዝገደደ ድማ ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ኢሎም።

“ዘይ ፍትሓዊ ማዕቀብ ውዕል ሕድር ከይበለ” ምስ ዝለዓል ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕብባራት ርኡይ ኣበርክቶ ይህልወና ኢሎም ሚንስተር ወጻኢ ኤርትራ ዕስማን ሳሊሕ ኣብ መበል 69 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት።

ተወሳኺ ትሕዝቶ ኣለዎ፡

Eritrean-Foreign-Minister-at UNGA

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt