February 14, 2012

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣን ብሪጣንያ ተራኺቡ፣

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣን ብሪጣንያ ተራኺቡ፣

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ። ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣንን ብሕታውያን ኣውፈርትን ብሪጣንያ ተራኺቡ፣

እቲ ልኡኽ። ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ሄንሪ በሊንግሃም ኣብ ዘካየዶ ርክብ። ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት። ዞባዊ ሰላምን እወታዊ ተራ ኤርትራን። ኣብ ኤርትራ ዝምዝገብ ዘሎ ልምዓታዊ ምዕባለታትን ዘሎ ዕድላት ንግድን ወፍርን። ክምኡ’ውን ካልእ ጉዳያት ብሰፊሑ ድሕሪ ምምይያጥ። ዝምድናታት ኤርትራን ብሪጣንያን ንምድንፋዕ። ዝምዕብል ዘሎ ርክባትን ጽምዶታትን ክቕጽል ኣብ ምርድዳእ በጺሖም፣

ሚስተር ሄንሪ በሊንግሃም ብተወሳኺ። ሓደ ናይ ንግዲ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኤርትራ ኪበጽሕ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ፣

ብዘይካ’ዚ። ሓለፍትን ወከልትን ኣብ ኤርትራ ዝነጥፋ ዘለዋን ተገዳስነት ዘርኣያ ሓደስቲ ኩባንያታትን ኣብ ዝተሳተፉሉ ርክብ። ሓላፊ ፖለቲካዊ ኡዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብርኣብ። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓታዊ ምዕባሌታት። ናይ ወፍሪ ዕድላት። ከምኡ’ውን ኩባንያታት ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ብምውፋር ዝህልወን ረብሓታት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ፣

ኣብ’ቲ ርክብ። ብዙሓት ኩባንያታት ኣብ ኤርትራ ዘለወን ተገዳስነት ከምዘንጸባረቓ። ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ፣

ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ። ምስ ጸሓፊ ኣህጉራዊ ልምዓት ብሪጣንያ ሚስተር ኣንድሩ ሚሸልን ናይ ፖሊሲ ኪኢላታትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ። ኤርትራ ነብሳ ንምኽኣልን ቍጠባዊ ዕቤት ንምርግጋጽን ብእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ካብ ረዲኤት ንምልቓቕ ዘኽእላ መሰረት ኣንቢራ ምህላዋ ጠቒሱ። ናይ ልምዓት ኣተኵሮኣ ኣብ ሽርክነትን ንግድን ወፍርን ከምዝቐንዐ ኣብሪሁ፣

ኣብቲ ርክብ ሚስተር ኣንድሩ ሚሸል። ምስ ኤርትራ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ንምግባር ድሌት መንግስቲ ብሪጣንያ ምዃኑ ገሊጹ፣

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብሪጣንያ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሰሚናር ምክያዱ ይፍለጥ፣

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Joint Statement of the Bahr Dar Meeting Between...

President Isaias Afwerki on working visit to...

Interview of President Isaias Afwerki with...

Remarks of H.E. Osman Saleh Minister of Foreign...

Joint Declaration Between the Federal Democratic...

The Guardian-Passive conduit of anti-Eritrea...