November 25, 2014

ህዝባዊ ሰሚናር መኸተ 2ይ ክፋል ደቡባዊ ጀርመን ኣብ ከተማ ንሩንበርግ:ብዓወት ተዛዚሙ

ህዝባዊ ሰሚናር መኸተ 2ይ ክፋል ደቡባዊ ጀርመን ኣብ ከተማ ንሩንበርግ:ብዓወት ተዛዚሙ

ህዝባዊ ሰሚናር መኸተ 2ይ ክፋል ደቡባዊ ጀርመን ኣብ ከተማ ንሩንበርግ:ብዓወት ተዛዚሙ

ብዕለት 15.11.2014 ኣብ ትሕቲ ”መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ” ዝብል ቴማ : ኣብ ከተማ ንሩንበርግ ጀርመን ብዓወት ተዛዚሙ :

ናይ ሰለስተ ከተማታትን ከባቢኡን ማለት : ንሩንበርግ ; ሙንሸን (ሙኒክ) ; ኡሉም : ሽ/መኸተ ብምውህሃድ ምስ ምትሕብባር ፈ/ሽ/መኸተ ጀርመን ዞባ ደቡብ : ዝተወደበ ብርክት ዝብሉ ሃገራውያን ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝተጋብእዎ ዕዉት መኸተ ተኻይዱ :

ኣላዪ መደብ ኣቶ ተስፎም ተኽለ : ብዝክረሰማእታት ነቲ ሰሚናር ምስከፈቶ : ኣቶ ኣሚነ ገ/ማርያም ኣ/መ ማ/ኮ ንሩንበርግን ከባቢኡን : ንተሳተፍቲ ሰሚናር ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም መልእኽቱ ብምስማዕ : ሰሚናር ብዓወት ንኽዛዘም ሰናይ ትምኒቱ ገለጸ:

ሓላፊ ህ/ኮ/ጒ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ : ንተሳተፍቲ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ብኹሉ መዳዩ በጺሕዎ ዘሎ መድረኽ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ዝሃበሉ : መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንኹሉ ባህርያውን ግዳማውን ተጻብኦታት በዲሁ : ነቲ ብዓለቖ ኣብ ሃገርን ህዝብን ዝተስገደደ ኢፍትሕእዊ እገዳን ማዕረማዕሪኡ ዝኸይድ ስነኣእመሮኣዊ ኲናትን ኣማህሚኑ : ኣብ ዲፕሎማሲ : ትምህርቲ : ጥዕና : ትሕተቅርጺ : ሕርሻን ሓጽብታትን ካልእን ኣመዝጊቡዎ ዘሎ ዓወታት ከም ጸሓይይ ቀትሪ ዝደመቐ መስክሩለይ ዘየድልዮ ኮይኑ : ውጽኢት ናይ ጽንዓት ህዝብናን ዘይተጸዓድነት መንግስትናን ምዃኑ እቲ ሸቶታት ሚለንዩም ዝብልዎ’ውን : ኣብ ዓለምና ሒደት መወዳድርቲ ዘለዎ ብነብሰምኽኣል ዝብል ኣምር ቃልሲ ምዕዋቱ : ኣብነት ንኽእልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ ኣህዛብ ምዃኑ ሰፊሕ መብርሂ ደሕሪ ምሃቡ : ሓንቲ ብኹሉ መዐቀኒታታ ምዕብልቲ ሃገር ክትህልወና መኸተ ናይ ህዝቢ ቀጻልነት ክህልዎ ይግባእ : መኽንያቱ ጸኒዕና ስለዝመከትና ህላዌና ኣረጋጊጽና : ሎሚ’ውን ከምትማሊ መኸተና ክንቅጽሎ እንኮ ዝህልወና ምርጫ’ዩ ክብሉ መደረኡ ዛዘመ :

ቀጺሉ ኣ/መ ፈ/ሽ/መኸተ ጀርመን ኣቶ መድሃኔ ተስፋኣለም ኣብ ዝሃቦ መልእኽቲ : ኣብ ዓመተ 2014 ሰሚናር ህዝባዊ መኸተ ኣብ ኩሉ ክፋላት ጀርመን ኣብ ትሕቲ ” መኸተና ንምኹላዕ መንነትና ” ዕዉት ሰሚናራት ዝተኻየደ ሎሚ’ውን ኣብ ከተማ ንሩንበርግ በደረጃ 2ይ ክፋል ደቡባዊ ጀርመን ኣብ ተሕቲ ”መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ” ዝብል ዛዕባ ምክያዱ መግለጺ ኣብ ሃገርና ዘሎና ፍቕሪን ሕላገት ሓድነትናን ኮይኑ : ውሁብ ኩነት ዓለምና ምስ እንግንዘብ : ዝተፈላለዩ ግርጭታት ፈጢርካን ኣራቢሕካን : ንረብሓኻ ዝውክሉ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ደቂሰባት ብሰብ ፍሉይ ረብሓ ተገንዚብና : ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንመኽንያት እገዳ ዘረጋግጹ ዝኾነ ጭብጥታት ኣይረኸብናን እናበሉ : ኣስመራ ምእታው ስለ ዝኸላእኩምና : ነቲ እገዳ ንዓመት ኣናዊሕናዮ ኣለና ምባሎም : ” እናርኣየኒ ዝሰረቐንስ ክመልሰለይ ነይኣመኖ ” ስለዝኾነ ነዚ እከይ ውዲታቶም : ሎሚ’ውን ከምወትሩ ንጽንዓትና ድርዒ ሓድነት ኣህጢርና ንዓማጺ እገድኦም ቀቢርና : መኸተ ! ኣብ ምዂላዕ መንነትና : ኣብ ምድልዳል ሓድነትና : ኣብ ምውራስ ንቑሕ ወለዶ መንእሰያት : ኣብ ህንጸት ሃገር እጃምና ምብርካት’ዩ : መኽንያቱ መኸተ ናይ ነፍሲወከፍ ግዴታ ስለዝኾነ : ክብል መልእኽቱ ኣመሓላለፈ :

ቀጺላ መንእሰይ ሰምሃር ተኸስተ ገብረኣብ ኣ/መ ናይ መበለ 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ 2015 ኣብ ጀርመን : ተራ ናይ መንእሰያት ኣብ መኸተ ኣመልኪታ ንተሳተፍቲ ሰሚናር ብዘዕግብ መብርሂ ድሕሪ ምሃባ : ቀጺላ መንእሰይ ሰምሃር : ህ.ግ. ከምቲ ጸላእቱ ከነኣእስዎ ሰልፊዶ ካልእ ዘጠምቕዎ ዘይኮነ : ብመስዋእትን ሓያል ቃልሲ ናይ ህዝብን ዝሰወደ ንህዝብን ሃገርን ዝስዋእ ግምባር እዩ : ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ንቑሕ ወለዶ ንምዂስኳስ : ንዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ብ60-70 ዝኣኽሉ መንእሰያት ብ 2005 ዓ.ም ኣብ ከተማ ቢልፌልድ ጀርመን ዝጀመረ : እንሆ ሎሚ ልዕል 800 ዝኣኽሉ መንእሰያት : ካብ ኣውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝጋብእሉ ዕዉት መኣዲ ሃገርውነት ምዃኑ : ናይቲ ዋዕላ ድሕረባይታ ብስእላዊ መግልጺ ዝተሰነየ መብርሂ ድሕሪ ምሃባ : እዚ ዓወት ዝተረጋገጸ ብሳላ ምዕቡልን ሓላፍነታዊ መርሓ መንግስትናን መራሕትናን ብዓቢኡ ክኣ ብተሳታፍነት ናይ ወለዲ ምዃኑ : ንዝያዳ ጥርናፈን ውርሻን ሓያል ጻዕሪ ናይ ወለዲ የድልየና ኣሎ ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ን3ይ ግዜኡ ኣብ ጀርመን ምምዳቡ ዝያዳ ክብሪ እናተሰመዓና ዕዉት ኮይኑ ንኸውጽእ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ኣዩ ክትብል ተማሕጺና :

እቲ ተሳታፊ ብሃረርታ ዝጽበዮ ዝነበረ ኣስተምህሮታት 1ይ ብዶ/ር ኣማኒኤል ትኩእ ‘‘ኣተኩሮን ሽርሕታትን ተጻባእቲ ኣብ ልዕሊ  ኣብ ወጻኢ እንነብር ኤርትራውያንን ማሕበራዊ  ትካላት ኤርትራውያንን“ ዝብል ኮይኑ : ጸላእትና ንሓድነትና በታቲኾም ነቲ ብቃልስን መስዋእትን ዝወረቕናዮ መንነትና ንምሕካኽ : ነቲ ቅዱስ ባህልና ወግዕናን ንምብሕጓግ : በቲ ኣሎ ዝብልዎ ገንዘብን ክኢላታትን ኣዋፊሮም ካብ ዝጻብኡና ኣይወሓደን : ክሳብ ኣብ ማሕበራትናን : ነንሓድሕድና ንኸይንተኣማመን : ከም ሳይበር ብውሽጢ ውሽጢ ዝልሑኽ ካብ ስነምግባር ወጻኢ ብዝኾነ ብሓሶት ዝተፈብረኸ ሓሶትን ካልእን ብምግዋሕ ሰነኣእምሮኣዊ ኲናት ይነዝሑልና ምህላዎምን: ኣብቲ ካልእ ዓውደ-ቃልሲ ስለዘይትዓወቱ በዝን ወዲኸምዝን ይሓይሽ’ዶኾን ተባሂሉ ዶላራት ዝፈሶ ዘሎ : ከየቃለልና ብዕቱም ክንከታተሎን ክንቃለሶን ከምዘሎና ግዴታና ኮይኑ : እቲ ካብ ባህልና ዝረሓቑን ንታሪኽናን ያታናን ዘየንጸባርቑን ንዓና ዘይውክሉን : መሳርሒ ገበትን ዓመጽትን ዝኾኑ እምነታትን : ተባህለ ናይ ወረ ዕዳግን : ዝያዳ ክንቕሓሎም ኣሎና : ሃገራዊ ጉዕዞ : ብጥምረትን ሓድነትን : ብስራሕን ተወፋይነትን ሰለዝረጋገጽ : እቲ ናይ ትማሊ ጅግንነት ህዝብና ከነተግብሮ : ሎሚ’ውን ክውንነት ዓለምና ይሓተና ከምዘሎን ካልእ ኣማራጺታት’ውን ከምዘይብልና ክብል ብመወከሲታት ዝተሰነየ ኣስተምህሮ ኣቕሪቡ : ተሳታፍቲ ምልክት ዕግበቶም ብጨብጨባ ኣሰንየሞ :

ቀጺሉ ዝቐረበ 2ይ ኣስተምህሮ ብኣቶ ግርማይ ስዩም ” ስነ/ኣእምራዊ  ጸቕጥን  ብደሆታትን  ኣብ  ልዕሊ  ሃገርናን ኤርትራዊ መንነትናን ‘‘ ብፍላይ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ማሕበረሰብ ዓለምና ንሃገርና ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክጽውዑዋ ንሰምዕ ኣለና : ብሂወት ሃሊና ስለ ንሰርሕ ሰልዘሎና ከሐብነና ይግባእ : እምበር እንተንምብርከኽ ነይርና ከምተን ካልኦት ዝተምበርከኻ ምተረሳዕና : ንህላዌና ንምሕካኽ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝስንዘሩ ዘለዉ ሽርሕታት : ” ስነ/ኣእምሮኣዊ ኲናት : ዘይሕጋዊ ስግረዶብ ምርጓድ ነቲ ዓማጺ እገዳን ናጽነትና መንዚዖም መንነትና ንክሓኩን ምዃኑ ነቒሕናሉስ ጸኒዕና ንምክቶ ምህላውና ምስክሩ እዩ : እቲ ሓድሽ ተርእዮ ኮይኑ ዝረኣየና ዋሕዚ ስደት መንእሰያትና : ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ንበዓል ኩባን ካልኦት ላቲን ኣሜርካን ንምብርካኽ ዘካየዶ ፍሹል ሽርሒ ኮይኑ : ብዓል ኩባን ክጸንታ ዘይኮና ጸኒዐን ስለዝመከትኦ ኣብ ብዚሒ ህዝበን ክስስናን ኣብ ኩሉ መዳያት ሃገረን ክምዕብላን ምርኣይና ሓደ ጭቡጥ ኣብነት እዩ : ቅድሚ 100 ዓመታት ኣቢሉ’ውን ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ብዓል ኖርወይ ዓዲ-እንግሊዝን ዝርከብኣን ቊጠባዊ ብድሆታት ኣጋጢሙውን ብብዚሒ መንእሰያተን ንስደት ፈሊሶም እዮም ግን ኣይጸነቱን : እኳ ሎሚ እተን ዝሃበተማን ዝማዕበላን ካብ ዓለምና ኮይነን ንረኽበን : ስለዚ ናይ መንእሰያትና ስደት ከምቲ ጸላእትና ዝሓልምዎ ናይ ፖለቲካኦም ዕዳጋ ንምስሳይ ዘይኮነ : ብሰንኪ ሽርሕታት ተጻባእትና ዝስዓበ ቊጠባዊ ብድሆ ኮይኑ : ንጸገማት ስድራቤቶም ንምሕጋዝ እቲ ጠንቂ ምስዳዶም ምዃኑ ተገንዚብና : ኣጀኹም ክንብሎምን ሞራላውን ኤርትራዊ ደግፍ ክንገብረሎምን ኣለና ከብል ለበዉ ድሕሪ ምልጋሱ : ኤርትራ ሃገርና ብሳላ ቃልስናን መኸተናን ንዘልኣለም ተኸቢራ ክትነብር ምዃናን : ” እቲ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ጥራይ ዕርፊ የጽንዕ ቅልጽምና ” ክብል መደረኡ ዛዘመ :

ብድሕሪኡ ኣብ መደረኽ ናይ ህዝቢ ዝቐረቡ : መሳጢ ግጥምን ; ካብ ዝቐረቡ ራይቶታት ሰሚናር ቀጻል ክኸውን : ካልኦት ሃነጽቲ ሓበሬታን ለበዋታትን ድሕሪ ምቕራብ : በዞም ዝስዕቡ ናይ ሓባር ውሳኔታት ሰሚናር ብዓወት ተዛዚሙ :

ሓባራዊ ውሳኔታት ኣብ ህዝባዊ መኸተ ከተማታት ንሩንበርግ ሙንሸን እሉመን:

ሎሚ ዕለት 15.11.2014 ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጥቅሳ ከተማታትን ካብ ካልኦት ርሑቕን ቀረባን ንምሕያል ህዝባዊ መኸተ ዝተጋባእና ዜጋታት : ንህሉ ኲነታት ሃገርና ኣመልኪትና ዓሙቕን ሰፊሕን መሃርን ንናይ መጻኢ ኣንፈት ጒዕዞና ዘማኣዝንን ዘሐይልን ኣብዘዘተናሉ : ሓባርዊ ህዝባዊ ውሳኔታትና እዞም ዝስዕቡ የጠቓልል :

1. መንግስትን ህዝብን ኢድን ጓንትን ኮይኑ : ብዓቕልን ጽንዓትን : ቁጥባዊ ሓርነት ኣዓዊቱ ንሰላምን ራህዋን ንምርግጋጽን ዝኸፍሎ ዘሎ ንህንጸት ሃገር መስዋእቲ እናኣሞጎስና ከም ወትሩ ኣብጐድኑ ምህላውናን ካባና ዝሕተት ኩሉ ከምነማልእ ደጊምና ነረጋግጽ :

2. ንራህዋን ምዕባለን ከይንምክት : ኣፍና ንምዕባስን ኣእዳውና ንምቕያድን : ብስም ባይቶ ጽጥታ ኣሳቢብካ ዝሓልፉ ዘለዉ ዝተፈብረኹ እገዳታት መርኣያ ሰንሰለት ዓመጽን ተጻብኦታት ሰልዝኾኑ ኣጥቢቕና ንዂንን :

3. ካብ ሓንቲ ጥምርትን ናጻን ሃገረ ኤርትራ ዝብርኽ ብጹእ ዕላማ ስለዘየሎ : እቶም ኣብ ትሕቲ ሃገራውነት ጥሒሎም መጋበርያ ጸላእን መሕብኢ ኣርዮሳዊ ተግባራት ዝኾኑ ዘለዉ ልባዊ ምኽሪ እናለገስና : ኣብ ማእከል ህዝቦም ማሚቖም ሃገራዊ ፍቕሪ ክሰንቁ ምሕጽንታና ነቕርብ :

” መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ”

ንምክት ንዕወት !

ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና :

ዓወት ንሕፋሽ !

ኣ/ሽ/መኸተ ከተማታት ንሩንበርገ : ሙንሽን ኡሉም ምስ ምትሕብባር ኣ/ፈ/ሽ/መኸተ ደቡብ :

Eritrean Delegation in Khartoum

Eritrea participates at 37th AU Council of...

President Isaias returns home concluding working...

Electricity and Youth Empowerment: Eritrea’s...

Somali president returns home concluding two-day...

China: Contributing to World Peace and Development