May 29, 2011

ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 20 ዓመት ናጽነቱ ብዝበለጸ ድምቀትን ማዕርግን ምጽንባሉ፣ ንሓያል ጥምረቱ ዝምስክር ምዃኑ ተገሊጹ።

ህዝቢ ኤርትራ፣ ንመበል 20 ዓመት ናጽነቱ፣ “ውሁድ ቅኒት ንሃገራዊ ክብረት” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፣ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፣ ንመዘና ኣልቦ ሃገራዊ ፍቕሩ ብዘንጸባረቐ ውዕውዕ ስምዒት – ብዝበለጸ ድምቀትን ማዕርግን ብልዑል ባህታን ሓጎስን ከምዝጸንበሎ፤ እዚ ድማ ንሓያል ጥምረቱ ዝምስክር ምዃኑ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ።

እቲ “ህዝቢ ዝማዕርጉ ኣውደ-ኣመት” ብዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ ሰሙናዊ ሓተታ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣብ 1991 ሓርነት መላእ ሃገሩ ኣብ ዝተበሰረሉ ህሞት ዝነበረ ደረት-ኣልቦ ሓጎስን ከብካብን፣ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት፣ በቶም ንዕለተ-ናጽነት ዘርከቡላን ዘየርከቡላን ዜጋታት ብውሁድ ቅኒት ክድገም ምርኣይ፣ ነቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ብራኸኡ ፍጹም ዘይጎድል ብርቱዕ ሃገራዊ ፍቕሪ ኤርትራውያን፣ ብሕልፊ ድማ ነቲ ኣብ ግዜ ብድሆ መሊሱ ዝሕይል ጥምረት ህዝቢ ኤርትራ ዝምስክር ምዃኑ ኣረዲኡ።

እቲ ሓተታ ኣስዒቡ፣ ነቲ ክቡር ፕረዚደትን ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወግዓዊ ጽንብል መበል 20 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፣ “ናጽነት፣ መሬትካ ምስ ወነንካ፣ ምዕሩግን ነባሪን ቤት እትሃንጸሉ ዘይባድምን ወትሩ ዝሕሰንን ዝስለምን ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ርስቲ’ዩ። ናጽነት ለሚንካን ተመሻኺንካን ተጸጋጊዕካን ብቐለተ ወይ ትኳቦ ዝርከብ ዘይኮነ፣ ባዕልኻን ብጻዕርኻን እትሃንጾ ርስቲ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ክቡር ርስቲ’ዩ ተቓሊሱ።ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፣ ከም ሓደ ስድራ መሳርዑ ኣስጢሙ፣ ጽዒቱ ዝተዓወተሉ ወፍሪ እንተነይሩ ከኣ፣ ናይ ሓቀኛ ናጽነት ጽኑዕ መሰረት ምንጻፍ’ዩ” ክብል፣ ንዓሚቍ ትርጉም ናጽነት ገሊጽዎ።

ኣፍቃሪ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ናይ ናጽነት ዓመታት፣ ልክዕ ከም ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሱ፣ ሕልፈትን መዋጽኦን ካብ ካልእ ከይተጸበየ፣ ወናኒ ሓራ ፖለቲካዊ መስመሩን ምርጫኡን ብምዃን፣ ንግዝያዊ ጸገምን ዝተፈላለየ ጸቕጢታትን ከይተንበርከኸን ከይተሓለለን ንሱር በተኽ ለውጢን ሃገራዊ ክብረትን ብውሁድ ቅኒት ከምዝሰርሐ ዘነጸረ’ቲ ሓተታ፣ ከም ውጽኢቱ ድማ ትርጕምን ጣዕሚን ናጽነት ዘጕልሐ ኣብነታዊ ልምዓታዊ ዝላ ከመዝግብ፤ ዓበይቲ ማሕንቖታት ፈቲሑ፣ ኣብ ድርኩዂት ብሩህ መጻኢ ክረግጽ በቒዑ ምህላው ኣነጺሩ። ንመበል 20 ዓመት ናጽነቱ ብዝለዓለ ድምቀት፣ ብዓቢ ባህታን ደስደስን ክጽንብላ ዝደረኾ ስምዒት፣ እዚ ህርኩትንኡ ፈጢርዎ ዘሎ ድሙቕ ባና ምዃኑ ከኣ ኣስሚሩሉ።

ናጽነት ኤርትራ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ናጽነት ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ሓተታ፣ ዕለተ ናጽነት ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር – ኣብ ከተማ ይኹን ገጠር፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወጻኢ፣ ዜጋታት ብተበግሶኦም፣ ንዋታውን ኣእምሮኣዊን ጸጋታቶም ኣዋሃሂዶም፣ ብፍሉይ ስነ-ስርዓትን እንግዶትን፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ ዝጽንብልዎ ህዝባዊ በዓል ኮይኑ ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ሓተታ፣ ሓያል ህዝባዊ ስምዒትን ታሪኻዊ ሓበንን ዝሰረቱ፣ ህዝቢ ዝዋናኡ፣ ካብ ህጻን ክሳብ ሽማግለ ብሓጎስ ዝሰራሰረሉን ዝጭፍረሉን ሃገራዊ ጽንብል፣ ዓመት መጸ መመሊሱ እናደመቐን እናማዕረገን ኪኸይድ ግድን ምዃኑ ጠቒሱ፣ ነቶም በብሞያኦምን ክእለቶምን ነዚ ክቡር ዕለት ንምድማቕ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዜጋታት ብምምስጋን፤ ነቲ ጽንብል ናጽነቱ ናብ እምብዛ ተባሃጊ ህዝባዊ ኣውደ-ኣመት ቀዪርዎ ዝርከብ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ሞጒሱ።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...