January 8, 2014

ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጽርግያ 21 ኪ/ሜ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ

ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጽርግያ 21 ኪ/ሜ
ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ

ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጽርግያ 21 ኪ/ሜ ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ

By- Dirar Fessahaye

# ኦሊምፒካዊ ኣትለት ሳሙኤል ጸጋይ ሃገራዊ ሪከርድ ኣመሓይሹ
ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ካብ ዘካይዶም ረዘንቲን ሃገርና ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ስፖርት ብተደጋጋሚ ስማ ከተጸውዓሉ ዝኸኣለትን ናይ 21 ኪ/ሜ ውድድር ጉያ ጽርግያ ብሰንበት 5 ጥሪ 2014 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ከተማ ከረን ብድምቀት ኣካይዱ።

ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተዋጽኡን ሓያላት ኦሊምፒካውያን ኣትሌታትን ዝተሳተፉሉን ንኣፍቀርቲ ስፖርት ዞባ ዓንሰባ ብሓፈሻ ንተቐማጦ ከተማ ከረን ድማ ብፍላይ መሲጡ ዘርፈደ ውድድር ኣትሌት ዞባ ደቡብ ሳሙኤል ጸጋይ ካብ ምጅማር’ቲ ቅድድም ካብ መወዳድርቱ ብምፍንታት ነቲ ብኦሊምፒካዊ ኣትሌት ኣማኑኤል መሰል ኣብ 2010 ብደረጃ ሃገር ተመዝጊቡ ንዝጸንሐ ናይ 61.54 ደቒቕ ሃገራዊ ሪከርድ ናብ 59.42 ደቒቕ ብምምሕያሽ ንካልኣይ ተኸታታሊ ዓመቱ ዕዉት’ቲ ሃገራዊ ውድድር ክኸውን ብምኽኣሉ ነቲ ውድድር ካብ ዝተኸታተሉ ስድራቤት ስፖርት ኣትሌቲክስን ኣፍቀርቲ ስፖርት ከተማ ከረንን ልዑል ኣድናቖት ረኺቡ።

ኣትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ብዘይካ’ዚ ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣብቲ ረፍዲ እቲ ሃገራዊ ውድድር ሓያል ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ክንጸባረቖን ምምሕያሽ ሰዓት ክምዝገበሉ ብመሰረት ኣቐዲሙ ከም ናይ ሰዓት ኣቀላጣፊ (Pace maker) ኮይኑ ንዝተወሰነ ኪሎሜትራት ናህሪ ናይቲ ቅድድም ክቕልስ ዝሃቦ ጊዜ ብግቡእ ሸፊኑ ውድድሩ ንዝጸንሐ ሃገራዊ ውድድር ብምምሕያሽ ብቐዳምነት ብምዝዛሙ ብዘይካ’ቲ ቀዳማይ ምውጽኡ ዝረኸቦ ናይ 10 ሽሕ ናቕፋ ሽልማት ተወሳኺ ናይ 12 ሽሕ ናቕፋ ሽልማት ክረክብ ክኢሉ’ዩ፡
ንዕኡ ስዒቦም ድማ ኣብ ምቕላስ ናይሪ ናይቲ ውድድር ዝነኣድ ተወዳዳርነት ዘርኣዩ ኣትሌታት ግርማይ ገብረስላሰ ካብ ደቡብ ብ 61.00.01ደቒቕ ካልኣይ ፡ ንጉሰ ኣምለሶም ካብ ሚኒ/ምክልኻል ብ 61.00.18ደቒቕ ሳልሳይ፡ ሳምሶን ገብረዮሃንስ ካብ ደቡብ ብ 61.01.02 ደቒቕ ራብዓይ፡ ኢሰያስ ሃብተሚካኤል ካብ ደቡብ ብ 61.01.05 ደቒቕ ሓምሻይ ከምኡ’ውን ጎይትኦም ክፍለ ካብ ማእከል ብ 61.01.08 ሻድሻይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም።

ከም ወትሩ ውሑድ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ኣትሌታት ኣብ ዝተራእየሉ ናይ ደቀንስትዮ ውድድር ድማ እታ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብ ሃገራዊን ኣህጉራዊን ውድድር ዝነኣድ ብቕዓትን ውጽኢት እተመዝግብ ዘላ ኣትሌት ዞባ ደቡብ ለተኺዳን ገብረኣማን ንኣትሌታት ልኡላ ብርሃነ(ደቡብ)፡ ነብያት ሃብተማርያም(ሚኒ/ምክል)፡ እምበይተይ በላይ(ማእከል)፡ ኣድያም ኣብርሃም(ደቡብ)ን ሰላም ወልደጽዮን(ማእከል)ን ኣኸቲላ ውድድራ ብዓወት ዛዚማ። ኣብዚ ናይ ደቀንስትዮ ውድድር ኣትሌታት ዝሓልፋሉን ዝቖርጻሉን መስመር ብንጹር ኣብ ምሕባር ቴክኒካዊ ጌጋታት ተኸሲቱ ብምንባሩን ከም ውጽኢቱ ድማ ገለ ኪሎሜተራት ብግጉይ መጣውዮ ክኸዳ ብምኽኣለንን ኣብቲ ረፍዲ ካብ ዝተራእየን ውድድር ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ንመጻኢ ክድገም ከም ዘይግብኦ ሕጽረት ክጥቀስ ዝከኣል’ኳ እንተኾነ፡ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ እቲ ርዝነት ዘለዎ ሃገራዊ ውድድር ንፈለማ እዋን ኣብ ዞባታት ምስምክያዱ ንመጻኢ ዞባታት ተወዳደርቲ ክኾና ዝድርኽ ባይታ ዘንጸፈ ኣጋጣሚ ምንባሩ ክግለጽ ዝከኣል ።

ኣብ መዛዘሚ’ቲ ዓመታዊ ውድድር ድማ ሽዱሽተ ዕዉታት ኣትሌታት ናይ ክልቲኡ ጾታታት ናይ ሜዳልያ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፎም ካብ ዓሰርተ ክሳብ 2500ናቕፋ ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ፡ ምም/ከተማ ከረንን ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ዓንሰባን ተዓዲሎም።
By- Dirar Fessahaye

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials